Uncategorized

Focused Shockwave

NEW เทคโนโลยี่ลดปวดเรื้อรัง จากประเทศอังกฤษ พัฒนาสำหรับกลุ่มลูกค้า คนไข้ที่มีอาการปวดเรื้อรังมานาน จนเกิดการจำกัดการเคลื่อนไหว นั่นหมายถึงรักษามานาน ปวดมานาน เป็นๆหายๆ เช่นคนไข้อาจไม่มีเวลาเข้ารักษาทางกายภาพบำบัดได้อย่างต่อเนื่องและระยะเวลาการนัดเข้ามารักษา อาจเว้นระยะห่างไม่นานเพราะโดยเครื่องมือ อาจยังไม่พัฒนาเทคโนโลยี่ใหม่ >>>> จนวันนี้ เรายูนิคแคร์ สเตชัน คลินิกกายภาพบำบัดโดยตรงมีข่าวดีมาบอก เราได้นำเข้าเทคโนโลยี่ใหม่ ก้าวทันอาการปวด แก้ไข ได้ลึก ตรงจุด ใช้ระยะเวลาในการรักษา สั้น และที่สำคัญเรารักษา ที่ต้นเหตุ ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำอีก เรามาเพื่อจัดการเรื่อง Pain ปวดของคุณให้ดีที่สุด ภายไต้ นิยามคำว่า “ปวดได้ก็หายได้” เรามาเพื่อดูแลคุณ