Uncategorized

Office Syndromeโรคยอดฮิต กับทุกคนในปัจจุบัน

กลุ่มที่เป็นโรคนี้ไม่ได้ มาจากสาเหตุจากการนั่งทำงาน หน้าคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวนะคะ จะรวมถึงอาชีพอื่นที่ใช้ กล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ หลัง และแขน เป็นเวลานานๆ ติดต่อกันหลาายชั่วโมง เช่น อาชีพแม่บ้าน ทำอาหาร คุณแม่เพิ่งคลอดลูกเลี้ยงลูก ให้นมลูก รวมถึงทุกคนในครอบครัวที่ช่วยอุ้มลูกหรือหลาน กลุ่มงานช่างช่อมไฟ ช่างก่อสร้าง ช่างทาสี ที่ต้องเงยหน้าก้ม หน้าตลอดเวลา รวมไปถึงน้องนักเรียน นักศึกษาที่ใช้โทรศัพท์มือติดต่อกันหลายชั่วโมงใน 1วันและติดต่อกันทุกวัน รวมถึงแม่ค้าออนไลน์ทุกประเภท
ที่กล่าวทั้งหมดจะกล่าวเกือบทุกอาชีพที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค ปวดคอบ่าไหล่เรื้อรังหรือที่เราเรียกว่า กลุ่มโรค ออฟฟิศซินโดรม จนอาจส่งผลให้เกิดโรคและอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบการย่อยอาหารและการดูดซึม ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบฮอร์โมน นัยน์ตาและการมองเห็น โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพบำบัดจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่ โรคอ้วน โรคปวดเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุ ปวดหัวไมเกรน

ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)

อาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงานที่พบได้บ่อยและสามารถดูแลโดยนักภาพภาพบำบัด

อาการบอกเล่า จากคนไข้ที่เข้ามารับการรักษา คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์ สเตชัน
เริ่มจากปวดตา ปวดหัว ปวดท้ายทอย เหมือนไมเกรน ตามด้วยอาการปวดคอ ปวดไหล่ ชาแขน ชาปลายมือ อาการคอเคล็ด คอตกหมอนบ่อยๆ และสุดท้ายเกิดการหมุนคอ เอียงซ้าย เอียงขวา ไม่สุดการเคลื่อนไหวมีอาการปวดตลอดเวลา สุดท้ายจนไม่สามารถนั่งทำงานได้เกิน10-15 นาทีจะมีอาการปวดหัวคอ บ่า ไหล่และหลัง ชาปลายมือ ชาแขนจน ทำงานไม่ได้ในที่สุด

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวด……

การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม

ปัจจุบันทางคลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์ สเตชันได้นำเครื่องมือ shock wave ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เข้ามารักษาร่วมกับเทคนิคทางกายภาพเพื่อ ลดอาการปวดเรื้อรังและการสะสมการตรึงตัวของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทได้ มีประสิทธิภาพ เพราะมีการเร่งซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่มีการบาดเจ็บด้วย 
Shock wave therapy เป็นการส่งผ่านคลื่นกระแทกเข้าไปในบริเวณที่มีอาการปวด เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บใหม่ (Re-Injuries) ในบริเวณกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่มีปัญหา จากนั้นร่างกายจะเกิดกระบวนการซ่อมสร้างเนื้อเยื่อใหม่ (Re-Healing) จะช่วยลดปวดได้ โดยการลดปริมาณสารสื่อประสาทที่ส่งสัญญาณปวดและกระตุ้นให้หลั่งสารลดปวดออกมา