Uncategorized

ยูนิคแคร์สร้างคน คนสร้างยูนิคแคร์

ยูนิคแคร์สร้างคน คนสร้างยูนิคแคร์ยูนิคแคร์ สเตชัน เชื่อเสมอว่าการมีทัศนคติที่ดีเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะในการทำงานอย่างอาชีพนักกายภาพบำบัด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อคนไข้และเพื่อนร่วมงาน ด้วยวิสัยทัศน์ “บริการเหนือระดับ Unique Care Station รู้จริง รู้ใจ แก้ปัญหาได้ทุกอาการปวดอย่างตรงจุด”

‘ฝันให้ไกล ไปให้ถึง’ “ทุกคนย่อมมีความฝัน ผมก็เช่นกัน อย่ามัวแต่รอวันพรุ่งนี้ เริ่มตอนนี้เลยครับ”

“ผมเป็นเพียงแค่นักกายภาพบำบัดคนหนึ่งที่อยากจบมาแล้วอยากรักษาคนไข้ตามที่ได้เรียนมาให้หายเป็นปกติ จนผมได้รับโอกาสมาทำงานที่นี่ ได้พัฒนาตัวเองจนได้เป็นผู้จัดการสาขา ทำให้ผมได้เรียนรู้งานต่างๆ ที่ยูนิคแคร์ไม่ได้สอนเพียงแค่รักษาให้คนหายอย่างเดียว แต่ยังปลูกฝังการอยู่ร่วมกันให้ผมด้วย”“ทุกคนย่อมมีความฝัน ผมเองเองก็เช่นกัน อย่ามัวแต่รอวันพรุ่งนี้ เริ่มตอนนี้เลยครับ”

“การพัฒนาตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นจากคำชม”

“อัจเชื่อว่า ‘การพัฒนาตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นจากคำชม’ ถึงแม้คำชมจะเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็อยากได้ยิน แต่อย่ากลัวคำติ เพราะคำติจะเป็นตัวชี้จุดอ่อนและข้อบกพร่องของเรา เมื่อเรารู้ก็จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาได้อย่างตรงจุด และเป็นแรงผลักดันที่ช่วยให้เราก้าวข้ามอุปสรรคและประสบผลสำเร็จได้

“จงเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นและตั้งใจทําในสิ่งที่ดีๆยิ่งขึ้นไป”

“การให้โอกาส เป็นสิ่งที่ดี แต่อย่าคาดหวังว่าเราจะได้โอกาสไปตลอด บางครั้งโอกาสอาจมีเพียงครั้งเดียว เมื่อมีใครให้โอกาสจงเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นจะได้ตั้งใจทําในสิ่งที่ดี ๆ ยิ่งขึ้นไป ดิฉันจะพัฒนาตัวเองต่อไป เพื่อให้เหมาะสมกับโอกาสที่ได้รับในทุกๆโอกาสค่ะ

“การลงมือทำ จะทำให้เกิดการพัฒนาและนำไปสู่ความสำเร็จ”

การลงมือทำ จะทำให้เกิดการพัฒนาและนำไปสู่ความสำเร็จ ผมจึงเริ่มทำตามเป้าหมายที่อยากนำความรู้จากการเรียนเฉพาะทางมาใช้ ควบคู่ไปกับปรัชญาที่ตั้งเอาไว้ว่า “คิดไว้ดิบดีถี่ถ้วน ความรู้แน่นมาก แต่ไม่ลงมือทำ ก็เหมือนคุณวิ่งอยู่กับที่ ไม่ไปข้างหน้า เพราะฉะนั้น ‘ลงมือทำ’ แล้วเราจะวิ่งไปข้างหน้าและเก่งขึ้นครับ” ปัจจุบันผมกษิดิส เป็นหนึ่งในทีมให้ความรู้ บอกจุดความเจ็บปวดอย่างตรงจุด

“โอกาสมักจะมาในทุกช่วงเวลาของจังหวะชีวิต”

“ซอฟมีความเชื่อว่า ‘โอกาสมักจะมาในทุกช่วงเวลาของจังหวะชีวิต’ โอกาสนั้นจะเป็นของเราหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในช่วงเวลา และตัวเรานั้นจะเหมาะสมกับโอกาสนั้นหรือไม่ ฉะนั้นการเปิดโอกาสให้ตัวเองพัฒนาตัวเองให้มีความมั่นใจ เชื่อมั่น กล้าที่จะเรียนรู้ รับคำติชม พัฒนาตัวเอง จะทำให้เราได้รับโอกาสที่ดีเสมอ’

ตำแหน่ง รองผู้จัดการสาขา

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขา