Uncategorized

THE PIRSE & DREAMS ENTERPRISE

Uncategorized

สาขาพระราม9

เลขที่ 100/123 อาคารวรสมบัติ พลาซ่า ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อสอบถาม : 096-1654242 หรือ 02-3542664

📍 Unique Care Station พร้อมปักหมุดขยายสาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

เพราะการทำกายภาพบำบัดไม่ใช่เพียงแค่บรรเทาอาการเจ็บ แต่คือสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึงตั้งใจช่วยเหลือให้ทุกคนได้เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางไกล ‘คุณดาวเรือง แซ่กอ CEO ของยูนิคแคร์สเตชัน’ จึงตั้งมั่นที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้ทุกคนสามารถทำกายภาพบำบัดได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่  โดยปัจจุบัน ยูนิคแคร์สเตชัน มีถึง 17 สาขาทั่วประเทศ และยังจะขยายสาขาต่อไป เพื่อให้มอบสุขภาพที่แข็งแรงให้กับทุกๆคน

👨‍⚕️ สามารถจองคิวนัดหมายส่วนตัว พร้อมปรึกษาและประเมินอาการเบื้องต้นกับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชันทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศไทย
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน https://m.me/uniquecarestation.pt
Line ID: @uniquecare.rama9
Website: https://uniquecarestation.com

☎️ สาขาพระราม9 โทร.096-1654242 / 02-3542664

📍 Unique Care Station is ready to share our locations — both in Bangkok, and beyond! 

Physical therapy is not just about pain-relief, but emphasises good health and improving your quality of life. Understanding this, our team strives to make sure our services are easily accessible, and that you can reach us quickly and conveniently, without having to travel far.  Ms. Daorueang Saekor, the CEO of Unique Care Station, is determined to continue expanding, with new branches both in Bangkok and other provinces. This will ensure that everyone can have access to quality physical therapy, in all areas nationwide.  Currently, Unique Care Station has 17 branches across the country, and we will continue opening new branches, in order to provide good health to all!

รวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่…ที่ได้ประสิทธิในการรักษา เพื่อพัฒนาการรักษาอาการของคุณให้หายเร็วกลับมาใช้ชีวิตประจำวันปราศจากอาการปวด หรือโรคปวดเรื้อรัง ให้ดียิ่งๆขึ้นไป

เพียงแอดไลน์ Unique Care Station รับสิทธิพิเศษมากมาย ปรึกษาพูดคุยกับนักกายภาพของเราได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว พร้อมอัพเดตโปรโมชั่นและจองคิวได้แบบง่ายดายและสะดวกสุดๆสามารถ Add ID @uniquecare.rama9 หรือสแกน QR code ได้เลยค่ะ แล้วพบกันนะคะ

FB inbox: Unique Care Station 
https://m.me/uniquecare.rama9
Line ID: @uniquecare.rama9
Website: https://uniquecarestation.com

Uncategorized

privacy

เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)

เงื่อนไขการใช้บริการ

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

ขอต้อนรับสู่ UNIQUE CARE STATION ผู้ให้บริการด้านการบริหารคลินิกออนไลน์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้ประกอบคลินิกขนาดกลางและขนาดเล็ก เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายระหว่าง “เรา” “บริษัท ยูนิค แคร์ สเตชัน จำกัด” ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” และ “ท่าน”ในฐานะ “ผู้ใช้บริการ” ดังนั้น โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากเรา

การตกลงสมัครเข้าใช้บริการทุกประเภทของ UNIQUE CARE STATION นั้นถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ เงื่อนไขฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฏหมาย

 1. คำจำกัดความ

“ข้อตกลง” หมายความถึง เงื่อนไขการใช้บริการ, สัญญา

“คู่สัญญา” หมายความถึง บริษัท ยูนิค แคร์ สเตชัน จำกัด และ ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าใช้บริการผ่านทาง uniquecarestation.com

“ค่าบริการ” หมายความถึง ค่าบริการรายเดือนที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระตามรอบที่กำหนดตามสัญญา ตามอัตราที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

“ข้อมูล” หมายความถึง ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ทางเว็บไซต์

“ข้อมูลลับ” หมายความถึง ข้อมูลต่างๆที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความถึง สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ลิขสิทธิ, สิทธิโดยธรรม, สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

“การให้บริการ” หมายความถึง การให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารคลินิกออนไลน์

“ผู้ใช้งานในระบบ” หมายความถึง บุคคล หรือบริษัทอื่นใด ที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับ UNIQUE CARE STATION แต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใช้บริการในนามของตัวผู้ใช้บริการ

“ท่าน” หมายความถึง ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับ UNIQUE CARE STATIONไม่รวมถึง ผู้ใช้งานในระบบ

“เรา” หมายความถึง บริษัท ยูนิค แคร์ สเตชัน จำกัด

“เว็บไซต์” หมายความถึง uniquecarestation.com

“UNIQUE CARE STATION” หมายความถึง บริษัท ยูนิค แคร์ สเตชัน จำกัด

“เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

 1. การให้บริการ

2.1 แพคเกจและรูปแบบการให้บริการต่างๆนั้นไปไปตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

2.2 การให้บริการของ UNIQUE CARE STATION สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและตามสภาพสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ UNIQUE CARE STATION ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าเวลาใด โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการแก้ไขบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ UNIQUE CARE STATION จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าผ่านช่องทางอีเมลล์ หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของท่านในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์

2.3 UNIQUE CARE STATION ให้สิทธิท่านในการใช้บริการซอฟต์แวร์ ผ่านทางเว็บไซต์ตามแพคเกจการใช้บริการที่ท่านได้เลือกไว้ โดยสิทธิดังกล่าวนี้มิใช่สิทธิเด็ดขาด และไม่สามารถโอนได้ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

2.4 ท่านมีสิทธิมอบหมายให้บุคคลหรือบริษัทใดๆเป็นผู้ใช้งานในระบบเพื่อเข้าจัดการระบบบริหารคลินิกออนไลน์ได้ตามจำนวนที่สอดคล้องกับแพคเกจการให้บริการที่ท่านเลือกโดยท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการใดๆที่ผู้ใช้งานในระบบได้กระทำลงเสมือนกับเป็นการกระทำของท่านเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะอยู่ในความรับรู้ของท่านหรือไม่ก็ตาม และหากการปฏิบัติของผู้ใช้งานในระบบก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน UNIQUE CARE STATION จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

2.5 ท่านมีสิทธิเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบได้ตามที่ท่านเห็นสมควร ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างท่านและผู้ใช้งานในระบบ UNIQUE CARE STATION จะปฎิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งของท่านแต่เพียงผู้เดียวในฐานะคู่สัญญา

2.6 UNIQUE CARE STATION ขอสงวนสิทธิในการไม่ปฎิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใดๆจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้งานในระบบที่ท่านเลือก หรือ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของท่าน ที่มิใช่คู่สัญญากับบริษัท เว้นแต่ จะปรากฏว่าท่านได้ให้ความยินยอมชัดแจ้งแก่ทาง UNIQUE CARE STATION เป็นลายลักษณ์อักษร

 1. การสมัครใช้บริการ การต่อสัญญา และการเลิกสัญญา

3.1 การสมัครใช้บริการ: การสมัครใช้บริการนั้นสามารถทำได้โดยส่งคำขอใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ UNIQUE CARE STATION ขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธคำขอใช้บริการใดๆที่ ไม่ผ่านหลักเกณท์การประเมินของ UNIQUE CARE STATION ทั้งนี้ UNIQUE CARE STATION ไม่มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหลักเกณท์การประเมินดังกล่าว

3.2 การต่อสัญญา: ระยะเวลาขั้นต้นในการใช้บริการแพคเกจการให้บริการประเภทมีค่าบริการของ UNIQUE CARE STATION นั้นมีระยะเวลา 1 เดือน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นบนหน้าเว็บไซต์ หากลูกค้าไม่แสดงเจตนาเลิกสัญญาตามวิธีการที่ UNIQUE CARE STATION กำหนด (ตามข้อกำหนดข้อที่3.3.1) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งเดือนและจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติคราวละหนึ่งเดือนด้วยวิธีการเดียวกัน

3.3 การเลิกสัญญา

3.3.1 สิทธิในการเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ

3.3.1.1 กรณีเลิกสัญญาประเภทที่ไม่มีค่าบริการ: ท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง MD1@uniquecarestation.com

3.3.1.2 กรณีเลิกสัญญาประเภทมีค่าบริการรายเดือน: ท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง MD1@uniquecarestation.com การยื่นคำขอดังกล่าวจะทำในเวลาใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการโดยมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในเดือนถัดมาจากเดือนที่ได้ยื่นคำขอเลิกการใช้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ปิด Account ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ) UNIQUE CARE STATION จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ

3.3.2 สิทธิในการเลิกสัญญาของ UNIQUE CARE STATION

3.3.2.1 UNIQUE CARE STATION มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ว่าเวลาใดๆ เมื่อ UNIQUE CARE STATION ทำการบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถือว่าการเลิกสัญญา มีผลในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในเดือนถัดมาจากเดือนที่ได้ทำการบอกเลิกสัญญา

3.3.2.2 ข้อกำหนด ตาม 3.3.2.1 นั้นมิได้ใช้บังคับกับกรณีเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ รายละเอียดเป็นไปตาม ข้อกำหนดข้อที่ 4.4.9

 1. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

4.1 การชำระค่าบริการ: ท่านมีหน้าที่ชำระค่าบริการรายเดือนหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพคเกจที่ท่านเลือกใช้บริการ โดย UNIQUE CARE STATION จะทำการเรียกเก็บเงินในทุกรอบเดือนหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพคเกจดังกล่าว จนกว่าจะมีการเลิกสัญญา(ตามข้อกำหนดที่ 3.3) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการหรือชำระล่าช้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการของท่านชั่วคราวจนกว่าจะมีการชำระราคาโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ UNIQUE CARE STATIONไม่มีความรับผิดใดๆในความเสียหายที่เกิดจากการระงับการใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว

4.2 การให้ข้อมูล: ท่านมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการแก่ UNIQUE CARE STATION ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อบริษัท, ชื่อทางการค้า, ตัวแทน, ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นในการติดต่อ ท่านจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ UNIQUE CARE STATION ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ตามวิธีการแจ้งข้อมูลที่ UNIQUE CARE STATION กำหนด โดย UNIQUE CARE STATIONอาจขอให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และท่านยอมรับว่าจะปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าวของ UNIQUE CARE STATION

4.3 ข้อห้ามในการใช้บริการ:

4.3.1 ท่านมีสิทธิใช้บริการของ UNIQUE CARE STATION เพื่อจัดการบริหารคลินิกออนไลน์ตามปกติธรรมดาการค้าของท่านโดยสุจริต และชอบด้วยกฏหมายเท่านั้น ทั้งนี้ท่านจะต้องไม่ใช้บริการของ UNIQUE CARE STATION เพื่อสนับสนุน หรือใช้ในทางที่เกี่ยวข้องกับการหรือกิจการใดๆอันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งตามกฏหมายไทย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย หรือที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อประเทศชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบการกระทำดังกล่าว UNIQUE CARE STATION ขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และ ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆต่อตัวผู้ฝ่าฝืนหรือบุคคลภายนอก

4.3.2 ท่านจะต้องไม่ส่งข้อมูลใดๆเข้ามาในระบบของ UNIQUE CARE STATIONอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ที่บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน (๒)นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน (๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา (๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)”

4.4 หน้าที่ทั่วไปในการใช้บริการ

4.4.1 ท่านจะต้องเก็บรักษา User name และ Password ของท่านไว้ด้วยความระมัดระวังและเป็นความลับ โดยท่านจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลภายนอกใช้รหัสผ่านโดยฉ้อฉลหรือโดยมิได้รับอนุญาต UNIQUE CARE STATION จะถือว่าการใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนใดๆ เป็นการกระทำของท่านในฐานะคู่สัญญาที่ถือรหัสผ่านดังกล่าว ในกรณีที่มีการใช้ User name และ Password ของท่านโดยบุคคลภายนอกที่ปราศจากอำนาจ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ UNIQUE CARE STATION ทราบโดยทันที เพื่อที่ทางเราจะได้ใช้มาตราการเพื่อทำการยับยั้งและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทังนี้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่านเท่านั้น UNIQUE CARE STATION ไม่มีความรับผิดใดๆต่อท่านหรือผู้อื่นในความบกพร่องหรือผลใดๆของการใช้มาตรการเช่นว่า เมื่อท่านสมัครใช้บริการ ถือว่าท่านให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่ UNIQUE CARE STATION ในการดำเนินมาตราการดังกล่าว

4.4.2 ท่านจะต้องไม่พยายามหรือกระทำการใดๆที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์คของ UNIQUE CARE STATION และของบุคคลภายนอกที่ UNIQUE CARE STATION ได้ใช้ประกอบการให้บริการ

4.4.3 ท่านจะต้องไม่พยายามหรือกระทำการใดๆเพื่อเข้าถึงส่วนใดๆของเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจในการกระทำเช่นว่า เว้นแต่ท่านได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำได้

4.4.4 ท่านจะต้องไม่ส่งหรือป้อนข้อมูล หรือเอกสารใดๆเข้ามาในเวบไซด์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ ของ UNIQUE CARE STATION หรือ ของบุคคลภายนอกที่ UNIQUE CARE STATION ได้ใช้ประกอบการให้บริการ หรือของสมาชิกท่านอื่น ข้อความนี้ให้รวมถึง การส่งหรือป้อนข้อมูลหรือเอกสารใดที่ละเมิดต่อกฏหมาย หรือ ที่ท่านไม่มีสิทธิจะใช้ตามกฏหมาย

4.4.5 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อท่าน หรือท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของ UNIQUE CARE STATION ท่านจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่านเอง และท่านจะไม่ให้ UNIQUE CARE STATION เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว

4.4.6 ในกรณีที่ UNIQUE CARE STATION มีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งค่าทนายความ) เกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของท่าน ท่านยอมรับว่าจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ UNIQUE CARE STATION  โดยสิ้นเชิง

4.4.7 หากท่านกำหนดให้ผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลจัดการบัญชีของท่าน บริษัทจะถือว่าการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวคือการปฏิบัติของท่าน หากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

4.4.8 ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาด้านเทคนิค หรือการใช้งาน ท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมประการใด ให้ติดต่อ หน่วยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ (Help support) ของ ทาง UNIQUE CARE STATION ตามช่องทางการติดต่อที่แสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์

4.4.9 การผิดหน้าที่ใดๆตามที่ระบุไว้ UNIQUE CARE STATION มีสิทธิเด็ดขาดในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

 1. การโอนสิทธิ

5.1 UNIQUE CARE STATION ไม่อนุญาตให้ท่านโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก UNIQUE CARE STATION

5.2 ในกรณีที่ UNIQUE CARE STATION มีความประสงค์ที่จะโอนบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทของ UNIQUE CARE STATION หรือบุคคลอื่น UNIQUE CARE STATION อาจโอนสถานะทางสัญญาภายใต้สัญญาให้บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทของ UNIQUE CARE STATION หรือบุคคลอื่น หลังจากที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ และเมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการ จะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในการโอนดังกล่าวแล้วเป็นการล่วงหน้า

 1. ความลับ และข้อมูลส่วนบุคคล

ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง UNIQUE CARE STATION จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่

 • ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือกระทำตามคำร้องขอของท่าน
 • ในกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น
 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

7.1 UNIQUE CARE STATION เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจาก UNIQUE CARE STATION ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อตกลงและ เงื่อนไขในเว็บไซต์

7.2 ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ใน Account (บัญชีผู้ใช้งาน) ของท่านถือเป็นทรัพย์สินของท่าน อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล หรือ เอกสารอิเลคทรอนิคส์ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าท่านได้ชำระค่าบริการรายปีโดยสิ้นเชิงแล้ว และถือว่าท่านได้อนุญาตให้ UNIQUE CARE STATION ใช้ คัดลอก ส่ง จัดเก็บ หรือ ทำการสำรอง(Backup) ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของ UNIQUE CARE STATION เพื่อประโยชน์ของท่านในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆด้วยความสะดวกรวดเร็ว

7.3 การสำรองข้อมูล (Backup) และ การเก็บรักษาข้อมูลของท่านถือเป็นนโยบายและทางปฎิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการของ UNIQUE CARE STATIONมีมาตราการรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล อย่างไรก็ดี UNIQUE CARE STATION ไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่มีทางสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าประการใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่อาจคาดถึงได้ ดังนั้น ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องสำรองข้อมูลหรือทำการคัดลอกข้อมูลหรือเอกสารใดๆที่ท่านต้องการส่งเข้ามาในระบบด้วยตัวท่านเองอีกทางหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเก็บรักษาข้อมูลของท่าน UNIQUE CARE STATION ไม่มีความรับผิดใดๆ ในกรณีข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย

 1. การรับมอบอำนาจจากผู้อื่น และ การใช้บริการของ UNIQUE CARE STATION เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก

8.1 การรับมอบอำนาจจากผู้อื่น ในกรณีที่ท่านสมัครเข้ารับบริการของ UNIQUE CARE STATION ในฐานะตัวแทนของผู้อื่น ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านมีสิทธิและได้รับมอบอำนาจชัดแจ้งจากตัวการในการตกลงเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และไม่ว่าประการใดท่านยอมรับว่าท่านเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้เฉกเช่นเดียวกับตัวการ กล่าวคือท่านไม่อาจอ้างความเป็นตัวแทนเพื่อหลุดพ้นความรับผิดใดๆตามข้อตกลงนี้

8.2 การใช้บริการของ UNIQUE CARE STATION เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก ในกรณีที่ท่านใช้บริการของ UNIQUE CARE STATION เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก ให้ถือว่า ท่านรับประกันว่าท่านมีสิทธิตามกฏหมายที่จะดำเนินการดังกล่าว แต่ทั้งนี้ UNIQUE CARE STATION จะไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอ หรือตามคำสั่งใดๆจากบุคคลภายนอกที่มิใช่คู่สัญญากับ UNIQUE CARE STATION

ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อท่าน หรือท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของ UNIQUE CARE STATION ท่านจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่านเอง และท่านจะไม่ให้ UNIQUE CARE STATION เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว UNIQUE CARE STATION ไม่มีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไม่ว่ากรณีใดๆ

 1. การระงับการให้บริการ

9.1 UNIQUE CARE STATION อาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุจำเป็นบางประการ (ตามข้อกำหนดที่ 9.2) และในกรณีที่มีการระงับบริการประเภทที่มีค่าบริการ UNIQUE CARE STATION ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่า UNIQUE CARE STATIONไม่มีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด

9.2 เหตุแห่งการระงับการให้บริการอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการเฉพาะ

9.2.1 การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ

9.2.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการไม่สามารถใช้งานได้

9.2.3 เกิดเหตุในด้านการปฏิบัติการหรือด้านเทคนิคซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ

9.2.4 การขัดข้องของระบบของบุคคลภายนอกที่ UNIQUE CARE STATION ใช้ประกอบการให้บริการของ UNIQUE CARE STATION

9.2.5 การเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการ ยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้าขัดข้อง, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติ, ภับพิบัติต่างๆ, ความไม่สงบของเหตุการณ์บ้านเมือง, การนัดหยุดงาน หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นใด

 1. การยกเลิกการให้บริการ

UNIQUE CARE STATION ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใดๆต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก

 1. ข้อจำกัดความรับผิด

11.1 แม้ UNIQUE CARE STATION จะมีความตั้งใจและพยายามอย่างยิ่งในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตาม UNIQUE CARE STATION ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าการใช้บริการของท่านจะปราศจากข้อบกพร่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือ ไวรัส (virus)) ทั้งนี้เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตนั้นย่อมมีความไม่แน่นอน อาจทำให้เกิดการรบกวน หรือเป็นอุปสรรค์แก่ท่านในการใช้บริการของเรา

11.2 UNIQUE CARE STATION ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้บริการ หรือที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องในการใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการจงใจหรือความประมาทประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ UNIQUE CARE STATION ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว UNIQUE CARE STATION จำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นแก่ท่านไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสุงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการรายปีหรือตามอัตราที่กำหนด ที่ UNIQUE CARE STATION ได้รับชำระจากท่าน ในปีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น

 1. ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้บริการ

หากมีข้อกำหนดหรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการ UNIQUE CARE STATION ฉบับ นี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฏหมายไทย ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือข้อความที่ตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้นั้นไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นที่เหลือหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. การขัดกันของเงื่อนไขการใช้บริการ

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดในการใช้บริการ UNIQUE CARE STATION ฉบับภาษาไทยและฉบับคำแปล เงื่อนไขการใช้บริการ UNIQUE CARE STATION ฉบับภาษาไทยจะมีผลเหนือเงื่อนไขฉบับภาษาอื่น

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล

เงื่อนในการใช้บริการ UNIQUE CARE STATION ฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับของกฏหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงกฎหรือบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกกฎหมายหรือการขัดกันของกฎหมาย และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

 1. UNIQUE CARE STATION ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

การใช้บริการไม่ว่าเวลาใด โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการแก้ไขบนหน้าเวบไซต์ ทั้งนี้ UNIQUE CARE STATION จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าผ่านช่องทางอีเมล์ หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของลูกค้าในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์

Uncategorized

รีวิว : จากลูกค้ามีค่าสำหรับเรา

Unique Care Station ขอบคุณทุกท่านที่มอบกำลังใจผ่านรีวิวดีๆ 🙏

✨ ในทุกการรักษาเราไม่เพียงแต่มุ่งมั่นให้คุณหายจากอาการเจ็บปวดเพื่อกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเท่านั้น เรายังให้ความสำคัญกับการบริการที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจให้ทุกท่านในทุกมิติ ❤️ ทุกรีวิวที่บอกเล่าถึงความรู้สึกดีๆ เมื่อมาที่ยูนิคแคร์จึงทำให้เรามีกำลังใจในการมอบบริการและการรักษาที่ดีต่อไปไม่สิ้นสุด 

Unique Care Station ชวนคุณมาสัมผัสการรักษาและบริการสุดพรีเมียมด้วยตนเอง

✨ เพราะนอกเหนือจากการมุ่งมั่นรักษาให้คุณหายจากอาการปวดแล้ว ยูนิคแคร์ยังให้ความสำคัญกับการบริการสุดพรีเมียมที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้คุณควบคู่ไปด้วย 👍 ดูได้จากรีวิวดีๆ จากลูกค้าหลายท่านๆ บอกเลยว่าต้องมาทดลองด้วยตัวเองกันให้ได้นะคะ

แก้ปวดโดนจุด บริการโดนใจ ต้องที่ Unique Care Station

✨ เราขอขอบคุณทุกการรีวิว เพราะทุกความคิดเห็นของท่านคือแรงผลักดันให้เราตั้งใจมอบการรักษาและบริการสุดพรีเมียมที่จะทำให้คุณได้รับได้รับความประทับใจในทุกขั้นตอนและทุกครั้งที่มารักษา  มาสัมผัสประสบการณ์ดีๆ ด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ ที่ยูนิคแคร์สาขาใกล้บ้านท่าน 

ทุกรีวิวจากคุณคือรางวัลสำหรับเรา 🏆
Unique Care Station ขอขอบคุณทุกเสียงรีวิว ที่เป็นเสมือนรางวัลและกำลังใจชั้นดี ที่ทำให้เรามีกำลังใจในการมุ่งมั่นพัฒนาทุกสิ่งให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 😊 เราสัญญาว่าจะมอบการรักษาและบริการที่ดีให้ทุกท่านต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 💕

ทุกการรีวิวของคุณคือแรงใจในการพัฒนาของเรา 

Unique Care Station ขอขอบคุณทุกท่านที่วางใจให้เราดูแล ทุกเสียงรีวิวคือกำลังใจชั้นดีที่จะผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

🥰 ปีนี้ #UniquecareStation ขอขอบคุณทุกการรีวิวของลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจคลินิกกายภาพบำบัดของเราได้ดูแลสุขภาพ ปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายให้คลายโรคและกลับมามีชีวิตสดใสส่งท้ายปีนี้และปีต่อ ๆ ไป พวกเราไม่หยุดนิ่งพัฒนาคุณภาพแต่เพียงเท่านี้ เพราะ ‘คุณ’ คือ คนพิเศษที่ยูนิคแคร์คอยอยู่เคียงข้างลูกค้าทุกท่านเสมอค่ะ 👩‍⚕️👨‍⚕️หากคุณมองหาการรักษาอาการปวดให้ตรงจุดยิ่งกว่า Unique Care Station ช่วยคุณได้ ด้วยโปรแกรมนวัตกรรมบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะ ที่พร้อมด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น Shock Wave Therapy, High Power Laser, Ultrasound Therapy และโปรแกรมการรักษาอาการปวดอีกมากมาย เพื่อคุณโดยเฉพาะ

ยังคงได้รับกระแสตอบรับดีอย่างต่อเนื่อง สำหรับ #UniquecareStation คลินิกกายภาพบำบัดที่ลูกค้าหลายท่านไว้วางใจให้ดูแลสุขภาพ ปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายให้คลายโรคและกลับมามีชีวิตสดใสดังเดิม

มารักษาที่นี่ เหมือนติดไปแล้วค่ะ พอรักษาหายดีแล้ว นักกายภาพยังมีท่ากายบริหารเบื้องต้นแชร์ให้อีกด้วยค่ะ

เพราะ ‘คุณ’ คือ ทุกความใส่ใจที่ยูนิคแคร์มอบให้ค่ะ

ขอขอบคุณสำหรับทุกการรีวิวและความคิดเห็นของคุณ พร้อมให้ #UniquecareStation ได้พัฒนาเป็นคลินิกกายภาพบำบัดที่อยู่ในใจของทุก ๆ ท่าน และก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างมีคุณภาพ กับแนวคิดการพัฒนาสู่ ‘สหคลินิก’ แบบครบวงจร ได้ที่นี่ค่ะ

Once I started getting treated here, it’s like I can’t stop coming back. Once I was healed, the physiotherapist even had some basic exercises to share after my treatment

Because ‘You’ are the cause for every bit of care that Unique Care provides.

Thank you for all your reviews and comments! Through your experiences, #UniqueCareStation is ready to develop into a top-of-mind physical therapy clinic. As we step into our second year, we continue to uphold quality, and strive to become an integrated, all-in-one clinic that serves your needs.

ความปวดเป็น 0! รีวิวจากลูกค้าที่มาให้ #UniquecareStation ดูแลสุขภาพ ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า #หายปวด หายแล้วก็จะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้ออีก ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้ยูนิคเเคร์เป็นเพื่อนกายภาพที่รู้ใจคุณ

ลืมไปเลยว่าเคยเป็น Office Syndrome เสียงตอบรับจากลูกค้าที่มารักษาอาการออฟฟิศซินโดรมกับ #UniquecareStation ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้ยูนิคเเคร์เป็นเพื่อนกายภาพที่รู้ใจคุณ

Uncategorized

PROMOTION – โปรโมชั่นประจำเดือน

โปรโมชั่น ประจำ เดือนพฤศจิกายน

Big Hot Deal! โปรโมชั่นรับลมหนาวมาแล้ว!
ต้อนรับเดือนพฤศจิกายนด้วยโปรสุดคุ้ม ซื้อ 1 คอร์ส แถมจำนวนครั้งเพิ่ม! จุกๆไปเลย
👉 โปรแกรม Relaxing แถม 5 ครั้ง
👉 โปรแกรม Healthy Package แถม 5 ครั้ง
👉 โปรแกรม Recovery Package แถม 5 ครั้ง
👉 โปรแกรม Refreshing แถม 7 ครั้ง

คุ้มกว่านี้ไม่มีแล้ว รีบจัดด่วน!!

เทคแคร์สายปวดซ้ำๆ ตึงตลอดเวลา ด้วยโปรแกรม 𝙃𝙚𝙖𝙡𝙩𝙝𝙮 𝙋𝙖𝙘𝙠𝙖𝙜𝙚
หายปวดภายในเวลา 1 ชั่วโมง
📍เครื่อง Radial Shock Wave
📍เครื่อง High Power Laser
📍ประคบร้อนประคบเย็น
*การเลือกใช้เครื่องมือ ข้ึนอยู่กับการ พิจารณาของนักกายภาพบําบัก
เร่ิมต้น 1,290 บาท / 1 จุด หรือเหมาตามไซส์

ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชัน 15 สาขาทั่วประเทศไทย

FB: UNIQUE Care Station
Line ID: @uniquecare.dm
Website: https://uniquecarestation.com

☎️ สาขาดอนเมือง โทร. 06-4664-4493

#UNIQUECareBestFriend #ยูนิคเเคร์เพื่อนกายภาพที่รู้ใจคุณ

#uniquecarestation #ยูนิคแคร์สเตชัน #สเตชันลดปวด

#painmanagementUCS #คลินิกกายภาพบำบัด

Uncategorized

ยูนิคแคร์สร้างคน คนสร้างยูนิคแคร์

ยูนิคแคร์สร้างคน คนสร้างยูนิคแคร์ยูนิคแคร์ สเตชัน เชื่อเสมอว่าการมีทัศนคติที่ดีเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะในการทำงานอย่างอาชีพนักกายภาพบำบัด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อคนไข้และเพื่อนร่วมงาน ด้วยวิสัยทัศน์ “บริการเหนือระดับ Unique Care Station รู้จริง รู้ใจ แก้ปัญหาได้ทุกอาการปวดอย่างตรงจุด”

‘ฝันให้ไกล ไปให้ถึง’ “ทุกคนย่อมมีความฝัน ผมก็เช่นกัน อย่ามัวแต่รอวันพรุ่งนี้ เริ่มตอนนี้เลยครับ”

“ผมเป็นเพียงแค่นักกายภาพบำบัดคนหนึ่งที่อยากจบมาแล้วอยากรักษาคนไข้ตามที่ได้เรียนมาให้หายเป็นปกติ จนผมได้รับโอกาสมาทำงานที่นี่ ได้พัฒนาตัวเองจนได้เป็นผู้จัดการสาขา ทำให้ผมได้เรียนรู้งานต่างๆ ที่ยูนิคแคร์ไม่ได้สอนเพียงแค่รักษาให้คนหายอย่างเดียว แต่ยังปลูกฝังการอยู่ร่วมกันให้ผมด้วย”“ทุกคนย่อมมีความฝัน ผมเองเองก็เช่นกัน อย่ามัวแต่รอวันพรุ่งนี้ เริ่มตอนนี้เลยครับ”

“การพัฒนาตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นจากคำชม”

“อัจเชื่อว่า ‘การพัฒนาตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นจากคำชม’ ถึงแม้คำชมจะเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็อยากได้ยิน แต่อย่ากลัวคำติ เพราะคำติจะเป็นตัวชี้จุดอ่อนและข้อบกพร่องของเรา เมื่อเรารู้ก็จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาได้อย่างตรงจุด และเป็นแรงผลักดันที่ช่วยให้เราก้าวข้ามอุปสรรคและประสบผลสำเร็จได้

จงเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นและตั้งใจทําในสิ่งที่ดีๆยิ่งขึ้นไป”

“การให้โอกาส เป็นสิ่งที่ดี แต่อย่าคาดหวังว่าเราจะได้โอกาสไปตลอด บางครั้งโอกาสอาจมีเพียงครั้งเดียว เมื่อมีใครให้โอกาสจงเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นจะได้ตั้งใจทําในสิ่งที่ดี ๆ ยิ่งขึ้นไป ดิฉันจะพัฒนาตัวเองต่อไป เพื่อให้เหมาะสมกับโอกาสที่ได้รับในทุกๆโอกาสค่ะ

“การลงมือทำ จะทำให้เกิดการพัฒนาและนำไปสู่ความสำเร็จ”

การลงมือทำ จะทำให้เกิดการพัฒนาและนำไปสู่ความสำเร็จ ผมจึงเริ่มทำตามเป้าหมายที่อยากนำความรู้จากการเรียนเฉพาะทางมาใช้ ควบคู่ไปกับปรัชญาที่ตั้งเอาไว้ว่า “คิดไว้ดิบดีถี่ถ้วน ความรู้แน่นมาก แต่ไม่ลงมือทำ ก็เหมือนคุณวิ่งอยู่กับที่ ไม่ไปข้างหน้า เพราะฉะนั้น ‘ลงมือทำ’ แล้วเราจะวิ่งไปข้างหน้าและเก่งขึ้นครับ” ปัจจุบันผมกษิดิส เป็นหนึ่งในทีมให้ความรู้ บอกจุดความเจ็บปวดอย่างตรงจุด

“โอกาสมักจะมาในทุกช่วงเวลาของจังหวะชีวิต”

“ซอฟมีความเชื่อว่า ‘โอกาสมักจะมาในทุกช่วงเวลาของจังหวะชีวิต’ โอกาสนั้นจะเป็นของเราหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในช่วงเวลา และตัวเรานั้นจะเหมาะสมกับโอกาสนั้นหรือไม่ ฉะนั้นการเปิดโอกาสให้ตัวเองพัฒนาตัวเองให้มีความมั่นใจ เชื่อมั่น กล้าที่จะเรียนรู้ รับคำติชม พัฒนาตัวเอง จะทำให้เราได้รับโอกาสที่ดีเสมอ’

ตำแหน่ง รองผู้จัดการสาขา

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขา

Uncategorized

โครงการ ยูนิคแคร์ปันสุข ลดปวด

วัตถุประสงค์ของโครงการยูนิคแคร์ปันสุข เราช่วยลดปวด เพื่อให้คนไข้หรือบุคคลที่มีอาการปวด แต่ไม่มีโอกาสในการรักษา ได้เข้ารับการรักษาอย่างถูกจุด เรามุ่งเด้นแก้ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม ช่วยรักษา​ความเจ็บปวด
ได้เห็นผู้ป่วยได้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ทำให้ ผู้ป่วยมีสุขภาพ​กายและสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็น” หัวใจสำคัญในการทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วย “

เนื่องในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งวันแม่ 💕 โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ Unique Care Station จึงขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญแก่คุณแม่ทุกวัย 🎁 สามารถมารักษาอาการปวดกับนักกายภาพคุณภาพระดับวิชาชีพ ฟรี!

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️

 • ✅ เป็นคุณแม่วัยใดก็ได้ โดยลูกต้องเป็นผู้พามา หรือหากคุณแม่อยู่ต่างจังหวัด ให้แจ้งว่าลูกแนะนำมา
 • ✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
 • ✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
 • ✅ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

🎁 ยูนิคแคร์สเตชัน ขอร่วมส่งกำลังใจให้น้องๆ นักศึกษาจบใหม่

โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ Unique Care Station ขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาจบใหม่ มารักษาอาการปวดกับนักกายภาพคุณภาพระดับวิชาชีพ ฟรี!

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️

 • ✅ เป็นนักศึกษาจบใหม่ปี 2564 และยังไม่มีงานประจำ
 • ✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
 • ✅ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
 • ✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

👨‍🏫 เปิดเทอมได้สักพักแล้ว คุณครูเหนื่อยกันไหมคะ มาทำกายภาพบำบัดผ่อนคลายกันค่ะ

โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ Unique Care Station ขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่คุณครู อาจารย์ และติวเตอร์ มารักษาอาการปวดกับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ฟรี!

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️

 • ✅ประกอบอาชีพเป็นคุณครู อาจารย์ และติวเตอร์ ทั้งราชการ เอกชน และฟรีแลนซ์
 • ✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
 • ✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
 • ✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

🧹 ดูแลความสะอาดเพื่อคนอื่นมาจนเหนื่อยแล้ว ยูนิคแคร์ สเตชัน ขอตอบแทนพนักงานทำความสะอาดด้วยของขวัญดีๆ บ้างนะคะ

โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ Unique Care Station ขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานทำความสะอาด มารักษากับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ฟรี!

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️

 • ✅ ประกอบอาชีพเป็นพนักงานทำความสะอาด ไม่ว่าจะตามบ้านหรือสำนักงานต่างๆ ทั้งราชการและเอกชน
 • ✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
 • ✅ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
 • ✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

เดือนเมษายนมีวันผู้สูงอายุนะรู้ยัง !? ยูนิคแคร์ สเตชัน จึงขอมอบของขวัญให้วัยสุขเข้ามาทำกายภาพบำบัดฟรี!

โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนเมษายน 2565 นี้ ยูนิคแคร์ สเตชัน ชวนลูกๆ พาคุณพ่อคุณแม่วัยเกษียณมารักษากับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ฟรี! ✅

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ อายุ 60 ปีขึ้นไป
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขาหรือปวดเรื้อรัง
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
✅ ลูกต้องเป็นผู้ที่พาคุณพ่อ/คุณแม่มา

***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

👨‍⚕️ สามารถจองคิวนัดหมายส่วนตัว พร้อมปรึกษาและประเมินอาการเบื้องต้นกับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชันทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศไทย
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน m.me/uniquecarestationthai
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com

☎️ สาขาดอนเมือง โทร. 06-4664-4493

ยูนิคแคร์ สเตชัน ชวนพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายวางตะหลิววางกระทะมาทำกายภาพบำบัดกันค่ะ

โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนมีนาคม 2565 นี้ ยูนิคแคร์ สเตชัน ขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่แม่ครัวพ่อครัวทุกคน มารักษากับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ฟรี! ✅

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ ประกอบอาชีพเป็นพ่อครัวแม่ครัว
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขาหรือปวดเรื้อรัง
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

👨‍⚕️ ตั้งแต่โควิดมา คุณหมอและพยาบาลต่างทำงานหนักมาโดยตลอด 🙏 เราขอมอบคำขอบคุณและกำลังใจให้ทุกท่าน ด้วยกายภาพบำบัดจากโครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ โดยให้ ‘บุคลากรทางการแพทย์’ ทุกท่านมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปกับนักกายภาพระดับพรีเมียมจาก Unique Care Station ฟรี! ⭕️คุณสมบัติ⭕️

 • ประกอบอาชีพด้านการแพทย์
 • มีอาการปวดไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขาหรือปวดเรื้อรัง
 • ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย

ได้รับผลกระทบจากช่วงโควิด ***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

💇‍ ตัดผมชับ ๆ ทั้งวันไม่มีหยุดแบบนี้ อาการปวดเมื่อยล้า อาจถามหา ! สำหรับพี่ ๆ แฮร์สไตล์ลิสต์ทุกท่านที่คิวงานยาวข้ามปี รีบวางอุปกรณ์ลงก่อน แล้วมาพักทำกายภาพบำบัดกับโครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนมกราคมนี้ ยูนิคแคร์ สเตชัน เราขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญสร้างแรงกำลังใจในปีใหม่นี้ โดยให้ ‘แฮร์สไตล์ลิสต์’ มารักษากับนักกายภาพบำบัดระดบพรีเมียม ฟรี! ✅

⭕️คุณสมบัติ⭕️

✅ ประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผมหรือแฮร์สไตล์ลิสต์

✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขาหรือปวดเรื้อรัง
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

🚌 ‘เมื่อยล้าเรื้อรัง อย่าปล่อยไว้นาน’ พี่ ๆ ไดร์เวอร์ทุกท่านที่กำลังขนส่งโลจิสติกส์หรือรับ-ส่งผู้โดยสารช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ดับเครื่องก่อน! แล้วมาพักทำกายภาพบำบัดกับโครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนธันวาคมนี้ ยูนิคแคร์ขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญรับปีใหม่ ให้กับ ‘ไดร์เวอร์’ มาทำกายภาพบำบัด ฟรี! 🚕

⭕️คุณสมบัติ⭕️

 • มีอาชีพนักขับรับจ้างขนส่งโลจิสติกส์ หรือรับ-ส่งผู้โดยสาร
 • มีอาการปวดไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขาหรือปวดเรื้อรัง
 • ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
 • ได้รับผลกระทบจากช่วงโควิด

***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

👨‍⚕️ สามารถส่งรายชื่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์ สเตชัน 15 สาขาทั่วประเทศไทย

FB: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน

Line ID: @uniquecare

🚌 ‘Feeling fatigued? Don’t ignore it for too long!’ To all our drivers out there who’re busy transporting goods, or picking up passengers before the New Year — turn off your engines! Come take a quick break, and get a physical therapy session under our “Pun Suk Reduce Pain’ project. This December, as a special gift from us to you, Unique Care would like to extend special privileges to our drivers by offering physical therapy for free! 🚕

‘เหนื่อยนัก ก็พักก่อน’ ไรเดอร์ที่กำลังวิ่งส่งของหรือรับ-ส่งผู้โดยสารแบบไม่หยุดหย่อน ดับเครื่องก่อน! แล้วมาพักทำกายภาพบำบัดกับโครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ สำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ ยูนิคแคร์ขอมอบสิทธิพิเศษให้ ‘ไรเดอร์’ มาทำกายภาพบำบัด ฟรี!

คุณสมบัติ

 • มีอาชีพนักขับรับจ้างรับ
 • ส่งอาหาร หรือผู้โดยสาร
 • มีอาการปวดไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขาหรือปวดเรื้อรัง
 • มีปัญหาด้านปัจจัยการรักษา
 • ได้รับผลกระทบช่วงโควิค

แด่คุณครูผู้ทุ่มเท #ยูนิคแคร์ปันสุขลดปวด เดือนตุลาคม ขอมอบสิทธิพิเศษ ให้คุณครูทุกท่านที่มีปัญหาอาการปวดตามร่างกาย หรือปวดเรื้อรัง มาทำกายภาพบำบัด ฟรี!

คุณสมบัตร

 • มีอาชีพครู
 • มีอาการปวดตามร่างกาย ไปจนถึงมีอาการปวดเรื้อรังจากการสอนมาเป็นระยะเวลานาน
 • มีปัญหาเรื่องปัจจัยการรักษา
 • ได้รับผลกระทบช่วงโควิค

***หมายเหตุ รับวันนละ 2 คนต่อ 1 สาขา
ส่งชื่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์ สเตชัน 15 สาขาทั่วประเทศไทย

พนักงานออฟฟิศไม่ต้องทนลำบาก ปิดจ็อบความเจ็บความช้ำ ด้วยของขวัญพิเศษจากโครงการ #ยูนิคแคร์ปันสุขลดปวด มอบความสุขให้สายโรคออฟฟิศซินโดรม หายจากอาการปวดคอ บ่า ไหล่ จากการทำงานมาเนิ่นนาน ฟรี!

คุณสมบัติ

 • พนักงานออฟฟิศ
 • มีอาการออฟฟิศซินโดรม เช่น ปวดคอ บ่า ไหล่จนเรื้อรัง รักษาหลายวิธีแล้วไม่หาย
 • มีปัญหาเรื่องปัจจัยการรักษา
 • ได้รับผลกระทบช่วงโควิค

เพราะการช่วย ‘ลดปวด’ คือหัวใจสำคัญของ #UniquecareStation โครงการ #ยูนิคแคร์ปันสุข จึงกลับมาอีกครั้ง เพื่อช่วยลดปวดให้คนไข้หรือบุคคลที่มีอาการปวด แต่ไม่มีโอกาสรักษา ได้รักษาอย่างถูกจุด โดยเน้นแก้ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม สำหรับเดือนสิงหาคมนี้ขอมอบสิทธิพิเศษให้กับ ‘แม่ค้า’ ผู้ไม่ยอมแพ้แม้เจอวิกฤตโรคระบาด ฟรี! และไม่จำกัดสิทธิ์

คุณสมบัติ

 • ประกอบอาชีพค้าขายหรือแม่ค้าทั่วไป
 • มีอาการปวดจากการทำงาน หรือมีอาการปวดที่รักษาไม่หาย
 • ไม่มีปัจจัยในการรักษา

***หมายเหตุ: รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขาส่งชื่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชัน 15 สาขาทั่วประเทศไทย

ยูนิคแคร์สเตชัน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความสุขและสุขภาพที่ดีของคุณให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นอีกครั้ง

Uncategorized

สาขาดอนเมือง

เลขที่ 2 ซอย วิภาวดีรังสิต 39 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ติดต่อสอบถาม : 020342442 หรือ 0646644493

แผนที่ตั้ง สาขาดอนเมือง

รักษาให้ถูกจุด ฟื้นฟู ผู้ที่มีอาการปวด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย นวัตกรรมใหม่ รักษาอาการโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ

มีปัญหาอาการปวด หรือมีปัญหาในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกาย เรายินดีให้คำปรึกษาทุกๆท่านค่ะ 
ปรึกษาฟรี !!!
ตรวจประเมินร่างกายฟรี !! เพื่อหาสาเหตุของอาการ และรักษาให้ถูกจุด 
ยินดีให้บริการและใส่ใจกับทุกปัญหาของคนไข้ค่ะ

ทุกอาการปวด ให้เราได้ดูแลคุณ

ปรึกษาฟรี พร้อมวางแผนการรักษา

Uncategorized

เดือนพฤษภาคม

ยูนิคแคร์สเตชัน คลินิกกายภาพบำบัด ให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัดทางด้าน ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ปวดคอบ่าเรื้อรัง
 • ออฟฟิศซินโดรม
 • ปวดตามส่วนต่างๆของร่างกาย
 • ข้อไหล่ติด เอ็นข้อไหล่อักเสบ
 • เอ็นข้อศอกอักเสบ
 • นิ้วล็อค มือชา 
 • ปวดหลัง ปวดสะโพกร้าวลงขา 
 • ปวดเข่า เท้าชา รองช้ำ
 • เอ็นร้อยหวายอักเสบ 
 • ปวดส้นเท้า
 • บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 

รายละเอียดโปรโมชั่นเดือนพฤษภาคม

 • 10,000 ลด 10%
 • 15,000-25,000 ลด 15%
 • 35,000-45,000 ลด 20%
 • 55,000ขึ้นไปลด 30%

สำหรับลูกค้าเก่าให้ส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท

เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี

เปิดให้บริหารแล้ว 13 สาขาทั่วประเทศ

Uncategorized

สาขาระยอง

85/12 ซ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ติดต่อสอบถาม : 06 396 444 93

ยินดีต้อนรับ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชัน สาขาระยอง
สาขาระยอง
สาขาระยอง

ติดต่อสอบถาม : 0639644493 หรือ 033013284
Line ID: @uniquecare.ryg

โรคยอดฮิตในปัจจุบัน อาการปวด ที่พบบ่อยที่สุดกับทุกวัย

โดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ และมีประสบการณ์   พร้อมห้องรักษาที่เป็นสัดส่วนและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่องช็อคเวฟ(ShockWave Therapy), เครื่องเลเซอร์กำลังสูง (High Power Laser Therapy), เครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound therapy) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrotherapy)