Uncategorized

แบบฟอร์มสมัครงาน Unique care station

ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

✔️นักกายภาพบำบัด
กรณี PART TIME

📌 รายละเอียด

 • ค่าจ้าง 1,300 บาท/วัน ค่าแรงหัก3% (ณ ที่จ่าย)
 • เข้างาน 10.00-19.00 (พัก 1 ชั่วโมง เวลา 13.00-14.00)
 • 1 วัน ตรวจ-รักษามากสุด 7-8 คน/วัน
 • ทำงานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์

FULL TIME

📌 รายละเอียด

 • เงินเดือน 17,000
 • ใบประกอบวิชาชีพ 3000
 • ค่าเบี้ยขยัน วันละ1,000บาท
 • ค่าโอทีชั่วโมงละ 120บาท
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี
 • วันลาพักร้อน 6 วัน/ปี (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)

✔️ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
📌รายละเอียด

 • เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท/เดือน
 • วันหยุด 8 วัน/เดือน
 • ค่าคอมมิสชั่น ค่าโอที ค่าหัว 3,000 – 5,000 บาท/เดือน
 • ผ่านงาน 3 เดือน มีประกันสังคมให้ค่ะ
 • มีชุดยูนิฟอร์มให้ 2 ชุด
 • เวลางาน 09.00-18.30 น.

✔️PR
📌รายละเอียด

 • เงินเดือน 12,000 – 20,000 บาท/เดือน
 • วันหยุด 8 วัน/เดือน
 • ค่าคอมมิสชั่น ค่าโอที ค่าหัว 3,000 – 5,000 บาท/เดือน
 • ผ่านงาน 3 เดือน มีประกันสังคมให้ค่ะ
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี
 • วันลาพักร้อน 6 วัน/ปี (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
 • เวลางาน 09.00-18.30 น.

✔️SENIOR
📌รายละเอียด

 • เงินเดือน: 35,000 บาท
 • ค่าใบประกอบวิชาชีพ: 3000 บาท
 • ค่าประสบการณ์ (ตามตกลง)
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ดี ,มีเกณฑ์คะแนนTOEIC TOEFL IELTS ผ่านมาตรฐาน: 5000 บาท
 • ค่าคอมมิสชั่น 10,000-100,000 บาท/เดือน
 • มีประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน 8,000 บาท/เดือน
 • ค่าเดินทาง 5,000-10,000 บาท/เดือน (เดินทางต่างจังหวัด เบิกได้ตามจริง)

📌 สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • สิทธิ์ซื้อสินค้าราคาพนักงาน

Application

แบบฟอร์มสมัครงาน กายภาพบำบัด (UNIQUE CARE STATION)

Uncategorized

เอกสารทั่วไป

Uncategorized

ผู้จัดการรายเดือน