นักกายภาพบำบัด

รักษาอาการปวดเรื้อรังไม่หายชักทีและดูแลคุณให้มีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดีขึ้น