Promotion

ขอมอบของขวัญแทนคำขอบคุณให้ท่านที่แนะนำเพื่อนของท่านมาใช้บริการของเรา

คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์ สเตชันให้บริการทางกายภาพบำบัด เพื่อวางแผน ให้การรักษา ปวดจากทุกสาเหตุ และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่ถูกต้อง เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยแต่ละรายรวมถึงการให้ข้อมูลในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ไม่ให้กลับมาเกิดอาการซ้ำซ้อนขึ้นอีก เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด โดยนักกายภาพบำบัดและเครื่องมือเทคโลยี่ลดปวดนวัตกรรมใหม่ ทั้งคลื่น shock wave และ High Laser

ม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูร่างกายทางด้านสมองหรือหลังการผ่าตัดสมอง อัมพฤกษ์อัมพาตมีการสูญเสียการทำงานของร่างกายเนื่องจากความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลัง ไม่ว่าอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุ รวมถึงโรคที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เราก็ช่วยคุณได้

     

การตรวจประเมินรักษาทางกายภาพบำบัด

 • รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องปวดอักเสบเรื้อรัง เช่น ปวดหลัง คอ เข่า หัวไหล่, office syndrom , neck tex ปวดหลัง ปวดเอว ปวดเข่า เป็นต้น
 • รักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังปวดคอและม่อาการชาร้าว เนื่องจากโดนกระดูกทับเส้นประสาท หรือเส้นประสาทมีการอักเสบเราช่วยได้
 • รักษาและฝึกผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกหักและข้อติด ไหล่ติด
 • รักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท เช่น ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง, เนื้องอกสมอง, การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง, สมองพิการแต่กำเนิด เป็นต้น
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการทรงตัวและการทำงาน
 • ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดช่องท้อง และ/หรือช่องอก
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือดหัวใจ
 • ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายในผู้ป่วยก่อนคลอดและหลังคลอด
 • เพิ่มประสิทธิภาพและฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อ เช่น อาการ บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • ประเมินสภาวะการทำงานของกล้ามเนื้อเพื่อสร้างโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
 • ลดอาการปวดกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแรง