Uncategorized

SHOCK WAVE

NEW เทคโนโลยี่ลดปวดเรื้อรัง จากประเทศอังกฤษ พัฒนาสำหรับกลุ่มลูกค้า คนไข้ที่มีอาการปวดเรื้อรังมานาน จนเกิดการจำกัดการเคลื่อนไหว นั่นหมายถึงรักษามานาน ปวดมานาน เป็นๆหายๆ เช่นคนไข้อาจไม่มีเวลาเข้ารักษาทางกายภาพบำบัดได้อย่างต่อเนื่องและระยะเวลาการนัดเข้ามารักษา อาจเว้นระยะห่างไม่นานเพราะโดยเครื่องมือ อาจยังไม่พัฒนาเทคโนโลยี่ใหม่ >>>> จนวันนี้ เรายูนิคแคร์ สเตชัน คลินิกกายภาพบำบัดโดยตรงมีข่าวดีมาบอก เราได้นำเข้าเทคโนโลยี่ใหม่ ก้าวทันอาการปวด แก้ไข ได้ลึก ตรงจุด ใช้ระยะเวลาในการรักษา สั้น และที่สำคัญเรารักษา ที่ต้นเหตุ ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำอีก เรามาเพื่อจัดการเรื่อง Pain ปวดของคุณให้ดีที่สุด ภายไต้ นิยามคำว่า “ปวดได้ก็หายได้” เรามาเพื่อดูแลคุณ

เหมาะกับ รองช้ำ ข้อไหล่ติด กล้ามเนื้อสะโพกหนีบทับเส้นประสาท กล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ สะบัก ที่เกาะกันเป็นกลุ่มก้อน แข็งเป็นแผ่นแก้ไขไม่หายลอง ใช้ FOCUSED SHOCK WAVE เพื่อลดอาการที่สะสมมานาน และที่สำคัญ สลายหินปูนตามข้อต่อ โดยไม่เป็นอัตรายต่อข้อต่อและไม่มีอาการระบมหลังการรักษาและไม่ต้องพักสามารถทำงานหรือทำกิจวัตรประจำวันได้เลย ใช้ระยะเวลาในการรักษาสั้นลง ใช้ร่วมกันกับเครื่องมือทางกายภาพบำบัดทุกชนิดขึ้นอยู่กับพิจารณาของนักกายภาพบำบัด