1180×360

ผู้ที่มีอาการปวดคอบ่าไหล่ ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดส้นเท้า