Uncategorized

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เชียงใหม่

ยูนิคแคร์สเตชันสาขาเชียงใหม่

ที่ตั้ง : 133/2 ซอยบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Tel 052 000 516 /099 297 7297 ID :@uniquecarestation.cm

Page FB: ยูนิคแคร์สเตชันคลินิกกายภาพบำบัดเชียงใหม่

👉👉อาจแสดงออกได้ทั้งบริเวณหลังและขา คนทั่วไปมักเข้าใจว่ามีเพียงอาการปวดหลังอย่างเดียว ที่จริงแล้วอาการที่ขานั้นสำคัญและจำเพาะเจาะจงกับโรคนี้มากกว่า นั่นแสดงถึงว่าเกิดการรบกวนเส้นประสาทสันหลังที่วิ่งไปเลี้ยงที่ขาแล้ว หมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมามักทำให้เกิดอาการแบบฉับพลันเพราะมีการอักเสบที่รุนแรง

👉👉อาการที่หลัง: ปวดหลังบริเวณเอวส่วนล่าง อาจมีอาการที่หลังเพียงข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง มักมีอาการในท่านั่ง หรือมีการนั่งงอตัวไปทางด้านหน้าซึ่งเป็นท่าที่หมอนรองกระดูกได้รับแรงกดทับมากที่สุด👉👉อาการที่ขา: อาการแสดงที่ขามีได้ คือ อาการปวด ชา หรือการอ่อนแรงของกล้ามเนอาการปวดหรือชาขาที่เกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมีลักษณะคือ มีอาการตามแนวที่เส้นประสาทวิ่งไป สามารถปวดได้ตั้งแต่บริเวณเอว ต้นขา น่อง ไปจนถึงบริเวณเท้าและนิ้วเท้าได้ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อก็มีลักษณะคล้ายอาการปวดและชา คือจะมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อมัดที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาทเส้นที่ถูกกดทับนั้น

***การรักษาเพิ่มเติมในปัจจุบัน ทางกายภาพบำบัดได้นำเครื่องมือเทคโนโลยี่ สูงมาช่วยลดการอักเสบของเส้นประสาท ชื่อว่า High Laser รักษา การอักเสบการบวมและลดปวดได้ลึกถึงเส้นประสาทและกระดูกได้ทำให้เส้นประสาทที่บวมอักเสบจากการปริ้นออกมาของหมอนรองกระดูกที่โดนกดทับและเกิดการะคายเคืองจนทำให้เรามีอาการปวดมาและชาร้าวไปตามขาถึงปลายเท้าบางคนมีอาการอ่อนแรงของขา