Uncategorized

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

***การรักษาเพิ่มเติมในปัจจุบัน ทางกายภาพบำบัดได้นำเครื่องมือเทคโนโลยี่ สูงมาช่วยลดการอักเสบของเส้นประสาท ชื่อว่า High Laser รักษา การอักเสบการบวมและลดปวดได้ลึกถึงเส้นประสาทและกระดูกได้ทำให้เส้นประสาทที่บวมอักเสบจากการปริ้นออกมาของหมอนรองกระดูกที่โดนกดทับและเกิดการะคายเคืองจนทำให้เรามีอาการปวดมาและชาร้าวไปตามขาถึงปลายเท้าบางคนมีอาการอ่อนแรงของขา

👉👉อาจแสดงออกได้ทั้งบริเวณหลังและขา คนทั่วไปมักเข้าใจว่ามีเพียงอาการปวดหลังอย่างเดียว ที่จริงแล้วอาการที่ขานั้นสำคัญและจำเพาะเจาะจงกับโรคนี้มากกว่า นั่นแสดงถึงว่าเกิดการรบกวนเส้นประสาทสันหลังที่วิ่งไปเลี้ยงที่ขาแล้ว หมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมามักทำให้เกิดอาการแบบฉับพลันเพราะมีการอักเสบที่รุนแรง

👉👉อาการที่หลัง: ปวดหลังบริเวณเอวส่วนล่าง อาจมีอาการที่หลังเพียงข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง มักมีอาการในท่านั่ง หรือมีการนั่งงอตัวไปทางด้านหน้าซึ่งเป็นท่าที่หมอนรองกระดูกได้รับแรงกดทับมากที่สุด

👉👉อาการที่ขา: อาการแสดงที่ขามีได้ 3 แบบ คือ อาการปวด ชา หรือการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ

อาการปวดหรือชาขาที่เกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมีลักษณะคือ มีอาการตามแนวที่เส้นประสาทวิ่งไป สามารถปวดได้ตั้งแต่บริเวณเอว ต้นขา น่อง ไปจนถึงบริเวณเท้าและนิ้วเท้าได้ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อก็มีลักษณะคล้ายอาการปวดและชา คือจะมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อมัดที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาทเส้นที่ถูกกดทับนั้น