ความรู้โรคทางกายภาพบำบัด

โรคปวดเรื้อรัง (MPS) Myofacial Pain Syndrom

Myofascial Pain Syndrome

          เป็นอาการปวดตามกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย มักปวดเป็นบริเวณกว้างโดยที่ผู้ป่วยไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ปวดได้ชัดเจน พบบ่อยในวัยทำงานทุกสาขาอาชีพ ความรุนแรงจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน อาจปวดเพียงเล็กน้อยเป็นครั้งคราวแล้วหายได้เองหรือปวดรุนแรงกระทั่งขยับไม่ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นๆหายๆ เรื้อรังไม่ถึงขั้นรุนแรงแต่สามารถบั่นทอนความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้

สาเหตุการเกิด

 • การใช้อิริยาบถที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นปัจจัยชักนำที่พบได้บ่อยที่สุด เช่น เดินคอยื่น ไหล่งุ้มหรือหลังแอ่นมากเกินไป พนักงานรับโทรศัพท์ที่ต้องหนีบหูโทรศัพท์ไว้ที่ซอกคอ
 • การขากการออกกำลังกาย หรือใช้กายอุปกรณ์มากเกินความจำเป็น เช่น สวมปลอกเข่า หรือใส่ Lumber Support โดยไม่จำเป็น ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อลีบเนื่องจากไม่ได้ใช้งาน
 • เป็นผลจากความผิดปกติทางกายที่ซ่อนเร้นอยู่ เช่น ขาสองข้างสั้นยาวไม่เท่ากัน กระดูกหลังคด หรือไหล่ลาดมากเกินไป

ลักษณะอาการ

 1. ปวดตื้อๆลึกๆ(Deep dull aching)
  • เช่น ปวดบริเวณสะบัก จะปวดคล้ายสะบักจม
 2. ปวดร้าว(Referred pain)
  • อาการปวดของกล้ามเนื้อแต่ละตำแหน่งจะมีลักษณะเฉพาะ เช่น Trapezius จะปวดบริเวณก้านคอ ขมับ กรามล่างและครอบคลุมถึงบริเวณศีรษะ
 3. ความรุนแรง
  • ความรุนแรงของอาการ มีได้ตั้งแต่ปวดเมื่อน่ารำคาญ จนถึงปวดรุนแรง

การรักษาทางกายภาพบำบัด

 • การรักษาด้วยคลื่นแสง (Laser)
 • การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound)
 • การรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation)
 • การรักษาด้วยการวางผ้าร้อน (Hot pack)
 • การรักษาด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Streching exercise)
 • การรักษาด้วยการออกกำลังกาย (Exerccise)
 • การรักษาด้วยเทปบำบัด (Kinesiology type)
 • การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shok wave)

เคล็ดไม่ลับหลับสบาย..หายปวด