ความรู้โรคทางกายภาพบำบัด

โรคนิ้วล็อค (Trigger finger)

“นิ้วล็อค เป็นภาษาที่เรียกกันง่ายๆ ตามอาการที่เป็น คือมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วมือ สามารถงอนิ้วได้แต่เวลาเหยียดนิ้วใดนิ้วหนึ่งหรือหลายนิ้วเหยียดไม่ออกเหมือนโดนล็อคไว้  เกิดจากการอักเสบและหนาตัวขึ้นของปลอกหุ้มเส้นเอ็นที่ทำหน้าที่งอนิ้วซึ่งอยู่บริเวณฝ่ามือตรงตำแหน่งโคนนิ้ว ทำให้เส้นเอ็นเคลื่อนผ่านปลอกหุ้มเส้นเอ็นที่หนาขึ้นด้วยความลำบาก  มีการเสียดสีทำให้เกิดอาการปวด หรือติดล็อคได้   พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย อายุที่พบบ่อย 40 – 50 ปี มักเกิดกับผู้ที่ใช้ งานมือในลักษณะเกร็งนิ้วบ่อยๆ เช่น งานบ้าน  การหิ้วหรือยกของหนัก การใช้กรรไกรเป็นระยะเวลานาน  เป็นต้น

อาการของ นิ้วล็อค (Trigger finger)

 • มีอาการปวดบริเวณโคนนิ้ว
 • กำและเหยียดนิ้วไม่สะดวก
 • นิ้วติดหรือล็อคเมื่องอนิ้ว
 • รู้สึดขัดๆที่โคนนิ้ว
 • มีอาการเจ็บนิ้วเมื่อกำมือ
 • อาการจะเป็นมากเมื่อตื่นนอนตอนเช้า
 • อาจคลำเจอก้อนบริเวณโคนนิ้ว
 • เมื่อกดบริเวณโคนนิ้วตรงปุ่มกระดูกจะปวดมากบริเวณที่กด
 • เมื่อกำมือ งอนิ้วมือเข้ามาแล้ว จะเหยียดนิ้วคืนออกไม่สะดวก เหมือนกับนิ้วล็อคติดอยู่

อาการของโรคแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ

   1. ระยะแรก  มีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วมือด้านฝ่ามือ แต่ยังไม่มีอาการสะดุดหรือติดล็อค

   2. ระยะที่สอง มีอาการปวดที่เพิ่มขึ้นและสะดุดเวลาขยับ

   3. ระยะที่สาม มีอาการติดล็อคเมื่องอนิ้ว ไม่สามารถเหยียดนิ้วออกได้ ต้องเอามืออีกข้างมาช่วยเหยียดออก

   4. ระยะที่สี่ มีอาการอักเสบรุนแรงมากขึ้น บวมติดอยู่ในท่างอเล็กน้อย ไม่สามารถเหยียดได้ตรง ถ้าฝืนเหยียดจะปวดมาก

สาเหตุของ นิ้วล็อค (trigger finger)

 • การใช้งานของนิ้วมือมากๆและนานๆ ในท่ากำมือหรืองอนิ้วมือ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับอาชีพและการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ พบบ่อยในกลุ่มแม่บ้าน แม่ครัว ช่างตัดเย็บผ้า ช่างทำผม ช่างซ่อม พนักงานบัญชี
 • เป็นมาแต่กำเนิด
 • ภาวะที่มีการหนาตัวขึ้นของเยื่อหุ้มเส้นเอ็น เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

การรักษาทางกายภาพบำบัด

 • ลดปวด ลดอักเสบ โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น อัลตร้าซาวด์ , ประคบร้อน , ประคบเย็น ,  Shock wave
 • บริหารร่างกาย โดยกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อและออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • ปรับเปลี่ยนท่าทางการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ
Shock wave therapy    เป็นการส่งผ่านคลื่นกระแทกเข้าไปในบริเวณที่มีอาการปวด เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บใหม่ (Re-Injuries) ในบริเวณกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่มีปัญหา จากนั้นร่างกายจะเกิดกระบวนการซ่อมสร้างเนื้อเยื่อใหม่(Re-Healing) จะช่วยลดปวดได้ โดยการลดปริมาณสารสื่อประสาทที่ส่งสัญญาณปวดและกระตุ้นให้หลั่งสารลดปวดออกมา

ผลที่ได้จากการรักษาและระยะในเวลาการรักษา
คลื่นShock wave ไปกระตุ้นการรับรู้ความรู้สึกแรงกดและการรับสัมผัสที่อยู่บริเวณผิวหนัง และกระตุ้น mechanoreceptor ที่อยู่ในกล้ามเนื้อและข้อต่อ โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และยังช่วยเพิ่มการสร้างสารต้านอาการปวด(endorphins) ซึ่งทำให้ผลดังกล่าวคงอยู่นาน หลังทำอาการปวดที่เคยเป็นจากโรคนั้นมักจะหายไป 1-3 วัน แล้วจึงรู้สึกปวดขึ้นใหม่อีก แต่ปวดน้อยลงหรือห่างขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการปวดลดลงเกือบ 50% หรือบางรายหายปวดหลังทำการรักษาในครั้งแรกในกรณีที่เป็นในระดับความรุนแรงเล็กน้อยหรือเพิ่งเริ่มมีอาการ โดยจำนวนครั้งในการรักษาส่วนใหญ่อยู่ ที่ 2-5 ครั้งก็เห็นผลเกินคาดแล้ว