Uncategorized

โครงการ ยูนิคแคร์ ปันสุข ลดปวด

วัตถุประสงค์ของโครงการยูนิคแคร์ปันสุข เราช่วยลดปวด เพื่อให้คนไข้หรือบุคคลที่มีอาการปวด แต่ไม่มีโอกาสในการรักษา ได้เข้ารับการรักษาอย่างถูกจุด เรามุ่งเด้นแก้ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม ช่วยรักษา​ความเจ็บปวด
ได้เห็นผู้ป่วยได้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ทำให้ ผู้ป่วยมีสุขภาพ​กายและสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็น” หัวใจสำคัญในการทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วย “

เดือนกันยายน

พนักงานออฟฟิศไม่ต้องทนลำบาก ปิดจ็อบความเจ็บความช้ำ ด้วยของขวัญพิเศษจากโครงการ #ยูนิคแคร์ปันสุขลดปวด มอบความสุขให้สายโรคออฟฟิศซินโดรม หายจากอาการปวดคอ บ่า ไหล่ จากการทำงานมาเนิ่นนาน ฟรี!คุณสมบัติ

  • พนักงานออฟฟิศ
  • มีอาการออฟฟิศซินโดรม เช่น ปวดคอ บ่า ไหล่จนเรื้อรัง รักษาหลายวิธีแล้วไม่หาย-มีปัญหาเรื่องปัจจัยการรักษา
  • ได้รับผลกระทบช่วงโควิค

***หมายเหตุ รับวันนละ 2 คนต่อ 1 สาขาส่งชื่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์ สเตชัน 15 สาขาทั่วประเทศไทย

ยูนิคแคร์สเตชัน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความสุขและสุขภาพที่ดีของคุณให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นอีกครั้ง