Uncategorized

โครงการ ยูนิคแคร์ปันสุข ลดปวด

Unique Care Sharing Happiness Project

วัตถุประสงค์ของโครงการยูนิคแคร์ปันสุข เราช่วยลดปวด เพื่อให้คนไข้หรือบุคคลที่มีอาการปวด แต่ไม่มีโอกาสในการรักษา ได้เข้ารับการรักษาอย่างถูกจุด เรามุ่งเด้นแก้ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม ช่วยรักษา​ความเจ็บปวด
ได้เห็นผู้ป่วยได้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ทำให้ ผู้ป่วยมีสุขภาพ​กายและสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็น” หัวใจสำคัญในการทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วย “

Unique Care Station Healthy & Life wellness Center. The objective of the Unique Care Pansuk project is to help reduce the pain of patients that can’t afford the treatment. We aim to solve health problems holistically, helping to cure pain. The patient became healthy after seeing our physical therapist. The patient returned to daily life as usual, making the patient healthy Good physical and mental health results in a better quality of life as “the key to physical therapy for patients”

🎁 โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ เดือนธันวาคม 2565 นี้ Unique Care Station ขอช่วยบรรเทาอาการปวดให้คุณพ่อที่มีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย มาทำกายภาพบำบัดกันฟรี!

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ ผู้ชายที่อายุ 60 ปีขึ้นไป และมีลูก
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
✅ หากเป็นสาขาในกรุงเทพฯ ให้ลูกเป็นผู้พาคุณพ่อมา ส่วนสาขาต่างจังหวัดสามารถแจ้งได้ว่าลูกแนะนำให้มา

***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

👨‍⚕️ สามารถจองคิวนัดหมายส่วนตัว พร้อมปรึกษาและประเมินอาการเบื้องต้นกับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชันทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศไทย
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน m.me/uniquecarestationthai
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ สหคลินิก ยูนิคแคร์ สาขาดอนเมือง โทร. 06-4664-4493

🎁 For our ‘Pansuk Reduce Pain’ project this December 2022, Unique Care Station would like to help relieve pain for fathers on a budget. Come experience quality physical therapy — for free!

⭕️ To Qualify ⭕️
✅ Be a man over 60 years old, with children
✅ Have pains in the neck, shoulders, back, and hip, as well as numbness radiating down the legs or chronic pains.
✅ Have previously experienced unsuccessful treatments
✅ For branches in Bangkok, children should bring their fathers. For branches outside of Bangkok, fathers can inform the counter that their children recommended them to come.

***Note: 2 people will be received per day, at each branch.

👨‍⚕ Book a private appointment, along with an initial consultation and physical assessment, to go over your symptoms with one of our specialised physical therapists. Simply visit any of our 17 Unique Care Station branches, located nation-wide.
FB inbox: Unique Care Station m.me/uniquecarestationthai
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ Unique Care Station Don Muang Branch 06-4664-4493

ยูนิคแคร์สเตชัน ขอเป็นกำลังใจและมอบของขวัญให้ฮีโร่ผู้กล้าหาญอย่าง ‘นักดับเพลิง’ ทุกท่าน

🎁 โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนกันยายน 2565 นี้ ผู้มีอาชีพเป็นนักดับเพลิง สามารถมาทำกายภาพบำบัดกับ Unique Care Station ฟรี!

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ ประกอบอาชีพเป็นนักดับเพลิง
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

👨‍⚕️ สามารถจองคิวนัดหมายส่วนตัว พร้อมปรึกษาและประเมินอาการเบื้องต้นกับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชันทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศไทย
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน m.me/uniquecarestationthai
Line ID: @uniquecare.dm
Website: https://uniquecarestation.com

☎️ สหคลินิก ยูนิคแคร์ สาขาดอนเมือง โทร. 06-4664-4493

👨‍🚒 Unique Care Station would like to help encourage our heroes, with a special gift to all firefighters!

🎁 For our ‘Punsuk Reduce Pain’ project this September 2022, all professional fighters can come get free physical therapy at Unique Care Station!

⭕️ To Qualify ⭕️
✅ Work as a firefighter
✅ Be experiencing pain in the neck, shoulder, back and hip, with numbness radiating down the leg, or chronic pain
✅ Have experienced unsatisfactory treatments in the past
✅ Have been impacted by the Covid-19 pandemic

***Note: 2 people will be accepted per branch, per day

👨‍⚕ Book a private appointment, along with an initial consultation and physical assessment, to go over your symptoms with one of our specialised physical therapists. Simply visit any of our 17 Unique Care Station branches, located nation-wide.
FB inbox: Unique Care Station m.me/uniquecarestationthai
Line ID: @uniquecare.dm
Website: https://uniquecarestation.com

☎️ Unique Care Station, Don Muang Branch 06-4664-4493

เนื่องในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งวันแม่ 💕 โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ Unique Care Station จึงขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญแก่คุณแม่ทุกวัย 🎁 สามารถมารักษาอาการปวดกับนักกายภาพคุณภาพระดับวิชาชีพ ฟรี!

Since August is the month of Mother’s Day, the “Punsuk Rod Pud” project in August 2022, Unique Care Station would like to offer special privileges. As a gift for mothers of all ages, you can come to treat your pain with a professional quality physiotherapist for free!

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️

 • ✅ เป็นคุณแม่วัยใดก็ได้ โดยลูกต้องเป็นผู้พามา หรือหากคุณแม่อยู่ต่างจังหวัด ให้แจ้งว่าลูกแนะนำมา
 • ✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
 • ✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
 • ✅ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

Qualification

* Be a mother of any age where the child must be the one who brought or if your mother is in another country to inform that the child has recommended

* Having pain in the neck, shoulder, back, hip pain, numbness radiating down the leg or chronic pain

* The treatment factor aspect is unfavorable.

* Affected during the Covid 1 epidemic situation

🎁 ยูนิคแคร์สเตชัน ขอร่วมส่งกำลังใจให้น้องๆ นักศึกษาจบใหม่

โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ Unique Care Station ขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาจบใหม่ มารักษาอาการปวดกับนักกายภาพคุณภาพระดับวิชาชีพ ฟรี!

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️

 • ✅ เป็นนักศึกษาจบใหม่ปี 2564 และยังไม่มีงานประจำ
 • ✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
 • ✅ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
 • ✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

👨‍🏫 เปิดเทอมได้สักพักแล้ว คุณครูเหนื่อยกันไหมคะ มาทำกายภาพบำบัดผ่อนคลายกันค่ะ

โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ Unique Care Station ขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่คุณครู อาจารย์ และติวเตอร์ มารักษาอาการปวดกับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ฟรี!

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️

 • ✅ประกอบอาชีพเป็นคุณครู อาจารย์ และติวเตอร์ ทั้งราชการ เอกชน และฟรีแลนซ์
 • ✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
 • ✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
 • ✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

🧹 ดูแลความสะอาดเพื่อคนอื่นมาจนเหนื่อยแล้ว ยูนิคแคร์ สเตชัน ขอตอบแทนพนักงานทำความสะอาดด้วยของขวัญดีๆ บ้างนะคะ

โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ Unique Care Station ขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานทำความสะอาด มารักษากับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ฟรี!

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️

 • ✅ ประกอบอาชีพเป็นพนักงานทำความสะอาด ไม่ว่าจะตามบ้านหรือสำนักงานต่างๆ ทั้งราชการและเอกชน
 • ✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
 • ✅ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
 • ✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

เดือนเมษายนมีวันผู้สูงอายุนะรู้ยัง !? ยูนิคแคร์ สเตชัน จึงขอมอบของขวัญให้วัยสุขเข้ามาทำกายภาพบำบัดฟรี!

โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนเมษายน 2565 นี้ ยูนิคแคร์ สเตชัน ชวนลูกๆ พาคุณพ่อคุณแม่วัยเกษียณมารักษากับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ฟรี! ✅

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ อายุ 60 ปีขึ้นไป
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขาหรือปวดเรื้อรัง
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
✅ ลูกต้องเป็นผู้ที่พาคุณพ่อ/คุณแม่มา

***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

👨‍⚕️ สามารถจองคิวนัดหมายส่วนตัว พร้อมปรึกษาและประเมินอาการเบื้องต้นกับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชันทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศไทย
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน m.me/uniquecarestationthai
Line ID: @uniquecare
Website: https://atomic-temporary-155946911.wpcomstaging.com

☎️ สาขาดอนเมือง โทร. 06-4664-4493

ยูนิคแคร์ สเตชัน ชวนพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายวางตะหลิววางกระทะมาทำกายภาพบำบัดกันค่ะ

โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนมีนาคม 2565 นี้ ยูนิคแคร์ สเตชัน ขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่แม่ครัวพ่อครัวทุกคน มารักษากับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ฟรี! ✅

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ ประกอบอาชีพเป็นพ่อครัวแม่ครัว
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขาหรือปวดเรื้อรัง
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

👨‍⚕️ ตั้งแต่โควิดมา คุณหมอและพยาบาลต่างทำงานหนักมาโดยตลอด 🙏 เราขอมอบคำขอบคุณและกำลังใจให้ทุกท่าน ด้วยกายภาพบำบัดจากโครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ โดยให้ ‘บุคลากรทางการแพทย์’ ทุกท่านมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปกับนักกายภาพระดับพรีเมียมจาก Unique Care Station ฟรี! ⭕️คุณสมบัติ⭕️

 • ประกอบอาชีพด้านการแพทย์
 • มีอาการปวดไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขาหรือปวดเรื้อรัง
 • ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย

ได้รับผลกระทบจากช่วงโควิด ***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

💇‍ ตัดผมชับ ๆ ทั้งวันไม่มีหยุดแบบนี้ อาการปวดเมื่อยล้า อาจถามหา ! สำหรับพี่ ๆ แฮร์สไตล์ลิสต์ทุกท่านที่คิวงานยาวข้ามปี รีบวางอุปกรณ์ลงก่อน แล้วมาพักทำกายภาพบำบัดกับโครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนมกราคมนี้ ยูนิคแคร์ สเตชัน เราขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญสร้างแรงกำลังใจในปีใหม่นี้ โดยให้ ‘แฮร์สไตล์ลิสต์’ มารักษากับนักกายภาพบำบัดระดบพรีเมียม ฟรี! ✅

⭕️คุณสมบัติ⭕️

✅ ประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผมหรือแฮร์สไตล์ลิสต์

✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขาหรือปวดเรื้อรัง
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

🚌 ‘เมื่อยล้าเรื้อรัง อย่าปล่อยไว้นาน’ พี่ ๆ ไดร์เวอร์ทุกท่านที่กำลังขนส่งโลจิสติกส์หรือรับ-ส่งผู้โดยสารช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ดับเครื่องก่อน! แล้วมาพักทำกายภาพบำบัดกับโครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนธันวาคมนี้ ยูนิคแคร์ขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญรับปีใหม่ ให้กับ ‘ไดร์เวอร์’ มาทำกายภาพบำบัด ฟรี! 🚕

⭕️คุณสมบัติ⭕️

 • มีอาชีพนักขับรับจ้างขนส่งโลจิสติกส์ หรือรับ-ส่งผู้โดยสาร
 • มีอาการปวดไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขาหรือปวดเรื้อรัง
 • ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
 • ได้รับผลกระทบจากช่วงโควิด

***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

👨‍⚕️ สามารถส่งรายชื่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์ สเตชัน 15 สาขาทั่วประเทศไทย

FB: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน

Line ID: @uniquecare

🚌 ‘Feeling fatigued? Don’t ignore it for too long!’ To all our drivers out there who’re busy transporting goods, or picking up passengers before the New Year — turn off your engines! Come take a quick break, and get a physical therapy session under our “Pun Suk Reduce Pain’ project. This December, as a special gift from us to you, Unique Care would like to extend special privileges to our drivers by offering physical therapy for free! 🚕

‘เหนื่อยนัก ก็พักก่อน’ ไรเดอร์ที่กำลังวิ่งส่งของหรือรับ-ส่งผู้โดยสารแบบไม่หยุดหย่อน ดับเครื่องก่อน! แล้วมาพักทำกายภาพบำบัดกับโครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ สำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ ยูนิคแคร์ขอมอบสิทธิพิเศษให้ ‘ไรเดอร์’ มาทำกายภาพบำบัด ฟรี!

คุณสมบัติ

 • มีอาชีพนักขับรับจ้างรับ
 • ส่งอาหาร หรือผู้โดยสาร
 • มีอาการปวดไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขาหรือปวดเรื้อรัง
 • มีปัญหาด้านปัจจัยการรักษา
 • ได้รับผลกระทบช่วงโควิค

แด่คุณครูผู้ทุ่มเท #ยูนิคแคร์ปันสุขลดปวด เดือนตุลาคม ขอมอบสิทธิพิเศษ ให้คุณครูทุกท่านที่มีปัญหาอาการปวดตามร่างกาย หรือปวดเรื้อรัง มาทำกายภาพบำบัด ฟรี!

คุณสมบัตร

 • มีอาชีพครู
 • มีอาการปวดตามร่างกาย ไปจนถึงมีอาการปวดเรื้อรังจากการสอนมาเป็นระยะเวลานาน
 • มีปัญหาเรื่องปัจจัยการรักษา
 • ได้รับผลกระทบช่วงโควิค

***หมายเหตุ รับวันนละ 2 คนต่อ 1 สาขา
ส่งชื่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์ สเตชัน 15 สาขาทั่วประเทศไทย

พนักงานออฟฟิศไม่ต้องทนลำบาก ปิดจ็อบความเจ็บความช้ำ ด้วยของขวัญพิเศษจากโครงการ #ยูนิคแคร์ปันสุขลดปวด มอบความสุขให้สายโรคออฟฟิศซินโดรม หายจากอาการปวดคอ บ่า ไหล่ จากการทำงานมาเนิ่นนาน ฟรี!

คุณสมบัติ

 • พนักงานออฟฟิศ
 • มีอาการออฟฟิศซินโดรม เช่น ปวดคอ บ่า ไหล่จนเรื้อรัง รักษาหลายวิธีแล้วไม่หาย
 • มีปัญหาเรื่องปัจจัยการรักษา
 • ได้รับผลกระทบช่วงโควิค

เพราะการช่วย ‘ลดปวด’ คือหัวใจสำคัญของ #UniquecareStation โครงการ #ยูนิคแคร์ปันสุข จึงกลับมาอีกครั้ง เพื่อช่วยลดปวดให้คนไข้หรือบุคคลที่มีอาการปวด แต่ไม่มีโอกาสรักษา ได้รักษาอย่างถูกจุด โดยเน้นแก้ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม สำหรับเดือนสิงหาคมนี้ขอมอบสิทธิพิเศษให้กับ ‘แม่ค้า’ ผู้ไม่ยอมแพ้แม้เจอวิกฤตโรคระบาด ฟรี! และไม่จำกัดสิทธิ์

คุณสมบัติ

 • ประกอบอาชีพค้าขายหรือแม่ค้าทั่วไป
 • มีอาการปวดจากการทำงาน หรือมีอาการปวดที่รักษาไม่หาย
 • ไม่มีปัจจัยในการรักษา

***หมายเหตุ: รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขาส่งชื่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชัน 15 สาขาทั่วประเทศไทย

ยูนิคแคร์สเตชัน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความสุขและสุขภาพที่ดีของคุณให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นอีกครั้ง