Uncategorized

โครงการ ยูนิคแคร์ปันสุข ลดปวด

Unique Care Sharing Happiness Project

วัตถุประสงค์ของโครงการยูนิคแคร์ปันสุข เราช่วยลดปวด เพื่อให้คนไข้หรือบุคคลที่มีอาการปวด แต่ไม่มีโอกาสในการรักษา ได้เข้ารับการรักษาอย่างถูกจุด เรามุ่งเด้นแก้ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม ช่วยรักษา​ความเจ็บปวด
ได้เห็นผู้ป่วยได้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ทำให้ ผู้ป่วยมีสุขภาพ​กายและสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็น” หัวใจสำคัญในการทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วย “

Unique Care Station Healthy & Life wellness Center. The objective of the Unique Care Pansuk project is to help reduce the pain of patients that can’t afford the treatment. We aim to solve health problems holistically, helping to cure pain. The patient became healthy after seeing our physical therapist. The patient returned to daily life as usual, making the patient healthy Good physical and mental health results in a better quality of life as “the key to physical therapy for patients

ในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมา คุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทำงานกันหนักมาก ไม่ว่าจะทั้งจากโควิด ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ หรือกระทั่งฝุ่น PM2.5 👨‍⚕️👩🏼‍⚕️ ดังนั้น เนื่องในโอกาสที่ 21 ตุลาคม เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ Unique Care Station จึงขอมอบของขวัญให้มาทำกายภาพบำบัดฟรี! กับ โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนตุลาคม 2566 เพื่อแทนคำขอบคุณและส่งต่อกำลังใจ 💖

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ เป็นคนเพศและวัยใดก็ได้ ที่ประกอบอาชีพด้านสาธารณสุข
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรังจากการทำงานหนัก
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย

***หมายเหตุ รับวันละ 2 ท่านต่อ 1 สาขา

👨‍⚕️ สามารถจองคิวนัดหมายส่วนตัว พร้อมปรึกษาและประเมินอาการเบื้องต้นกับนักกายภาพบำบัดระดับวิชาชีพ ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชันทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศไทย
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน https://m.me/uniquecarestation.pt
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ คลินิก ยูนิคแคร์ สาขามิสทีน โทร. 02 046 5991 / 097 313 3303

In the past several years, doctors, nurses, and public health workers have been working tirelessly, dealing with various challenges, including COVID, new strains of the flu, and even PM2.5 pollution. Therefore, on the occasion of October 21st, National Nurse Day, Unique Care Station offers a gift of free physical therapy as part of the “Share Happiness, Reduce Pain” project in October 2023, to express gratitude and send encouragement.

⭕️ Qualifications ⭕️
✅ Anyone of any gender and age working in the public health sector
✅ Experiencing pain in the neck, shoulder, lower back, hip, or chronic pain due to heavy work
✅ Unable to afford the cost of treatment

***Note: Accepting 2 individuals per branch per day.

👨‍⚕️ You can book a private appointment, consult with a professional physical therapist, and have an initial assessment at any of the 17 branches of Unique Care Station throughout Thailand.

FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน (https://m.me/uniquecarestation.pt)
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ Unique Care Station, Mistine Branch: 02 046 5991 / 097 313 3303

💄แม้ว่าช่างทำผมและช่างแต่งหน้าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม แต่เบื้องหลังของอาชีพนี้ก็มีความปวดเมื่อยไม่แพ้อาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะบริเวณแขน มือ และนิ้ว ที่ต้องหยิบจับอุปกรณ์และเครื่องสำอางต่างๆ จนอาจทำให้เกิดอาการเอ็นหัวไหล่อักเสบ เอ็นข้อมืออักเสบ หรือนิ้วล็อคได้
Unique Care Station จึงขอเป็นกำลังใจให้คนในกลุ่มอาชีพนี้ด้วยการมอบของขวัญให้มาทำกายภาพบำบัดฟรี! กับ โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนกันยายน 2566 🎁⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ เป็นคนเพศและวัยใดก็ได้ ที่ประกอบอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าและทำผม
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรังจากการทำงานหนัก
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย ***หมายเหตุ รับวันละ 2 ท่านต่อ 1 สาขา
👨‍⚕️ สามารถจองคิวนัดหมายส่วนตัว พร้อมปรึกษาและประเมินอาการเบื้องต้นกับนักกายภาพบำบัดระดับวิชาชีพ ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชันทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศไทย
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน (https://m.me/uniquecarestation.pt)
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ สหคลินิก ยูนิคแคร์ สาขามิสทีน โทร. 02-046-5991/ 097-313-3303
💄 While hairstylists and makeup artists have professions related to beauty and aesthetics, the background of this profession can also be physically demanding and challenging, unlike many other professions, especially in areas such as the arms, hands, and fingers. Constantly handling tools and cosmetics can lead to conditions like shoulder tendinitis, wrist tendinitis, or even finger locking. Unique Care Station, therefore, extends its support to those in this profession by offering free physical therapy sessions through the “Pain Relief and Joy Sharing” project in September 2023. 🎁⭕️ Eligibility ⭕️
✅ Anyone of any gender and age working as a makeup artist or hairstylist.
✅ Experiencing pain in the neck, shoulders, lower back, or chronic pain due to heavy work.
✅ Lack of access to healthcare.
***Note: Accepting two individuals per day per branch.
👨‍⚕️ You can book a private appointment, consult with a professional physical therapist, and have an initial assessment at any of the 17 branches of Unique Care Station throughout Thailand.
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน (https://m.me/uniquecarestation.pt)
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ Unique Care Station, Mistine Branch: 02-046-5991/ 097-313-3303

เพราะ Unique Care Station เข้าใจดีว่าคุณแม่ต้องรับบทหนักแค่ไหนในแต่ละวัน ทั้งการดูแลบ้าน การทำงาน เลี้ยงลูก และดูแลคนในครอบครัว โดยเฉพาะคุณแม่ในวัยสุขซึ่งต้องการการดูแลที่มากกว่า 💕 ในเดือนสิงหาคมซึ่งมีวันแม่ เราจึงขอมอบของขวัญและกำลังใจผ่าน โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนสิงหาคม 2566 นี้ Unique Care Station ให้คุณแม่มาทำกายภาพบำบัด ฟรี! 🎁

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ เป็นคุณแม่วัย 50 ปีขึ้นไป โดยให้ลูกเป็นคนพาคุณแม่มา หรือหากลูกไม่สามารถมาด้วยได้ ให้แจ้งว่าลูกแนะนำให้มา
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรังจากการทำงานหนัก
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย

***หมายเหตุ รับวันละ 2 ท่านต่อ 1 สาขา
.
👨‍⚕️ สามารถจองคิวนัดหมายส่วนตัว พร้อมปรึกษาและประเมินอาการเบื้องต้นกับนักกายภาพบำบัดระดับวิชาชีพ ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชันทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศไทย
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน https://m.me/uniquecarestation.pt
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ คลินิก ยูนิคแคร์ สาขามิสทีน โทร. 02-046-5991/ 097-313-3303

Because Unique Care Station understands the extent of the responsibilities that mothers take on each day – from managing the household, working, taking care of their children, and looking after family members – especially those in the golden years of life, who require even more care 💕. In the month of August, which celebrates Mother’s Day, we’d like to offer gifts and encouragement through the “Pain Relief and Joy Sharing” project in August 2023. Unique Care Station is providing free physical therapy sessions for mothers! 🎁

⭕️ Qualifications ⭕️
✅ Mothers aged 50 and above, accompanied by their children or if the children are unable to accompany, a notice should be provided that the child recommended the visit.
✅ Experiencing pain in the neck, shoulder, back, hips, thighs, or chronic pain due to strenuous work.
✅ Current treatment options are not providing sufficient relief.

***Note: Only 2 participants per day per branch will be accepted.

👨‍⚕️ You can book a private appointment, consult with a professional physical therapist, and have an initial assessment at any of the 17 branches of Unique Care Station throughout Thailand.

FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน (https://m.me/uniquecarestation.pt)
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ Unique Care Station, Mistine Branch: 02-046-5991/ 097-313-3303

🍃 บ้านเมืองของเราคงสะอาดเรียบร้อยไปไม่ได้เลย หากปราศจากอย่าง ‘เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดถนนและทางเท้า’ ซึ่งแม้จะเป็นส่วนเล็กๆ ของสังคม แต่มีความสำคัญอย่างมากที่ช่วยให้ทางสาธารณะดูสะอาดตาและมีสุขอนามัยที่ดี
.
Unique Care Station ทราบดีว่าทุกท่านต้องทำงานหนัก โดยใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ซ้ำๆ ในแต่ละวัน ทำให้อาจนำมาซึ่งความปวดเมื่อยตามร่างกาย เราจึงอยากขอขอบคุณและให้กำลังใจ ด้วยการมอบของขวัญเป็นการทำกายภาพบำบัดฟรี! ในเดือนกรกฎาคม 2566 กับโครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ❤️🎁
.
⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดถนนและทางเท้า ทั้งในกทม. และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรังจากการทำงานหนัก
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
***หมายเหตุ รับวันละ 2 ท่านต่อ 1 สาขา
🍃 Our hometown can never be truly clean and tidy without the presence of “street and sidewalk cleaning officers,” who, despite being a small part of society, play a crucial role in keeping public areas visually clean and promoting good hygiene.
Unique Care Station knows that everyone works hard, using various muscle groups repeatedly every day, which can lead to body aches and fatigue. Therefore, we would like to express our gratitude and support by offering free physical therapy sessions! In July 2566, with the ‘Pun Suk Lod Puad’ project ❤️🎁.
⭕️ Qualifications ⭕️
✅ Being a professional street and sidewalk cleaning officer in Bangkok and other provinces throughout the country.
✅ Experiencing pain in the neck, shoulders, back, hips, or chronic pain due to strenuous work.
✅ Limited access to treatment facilities.
***Note: Accepting 2 individuals per day per branch.
👨‍⚕️ You can book a private appointment, consult with a professional physical therapist, and have an initial assessment at any of the 17 branches of Unique Care Station throughout Thailand.
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน (https://m.me/uniquecarestation.pt)
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ Unique Care Station, Mistine Branch: 02 046 5991 / 097 313 3303

ช่วงนี้เปิดเทอมมาได้พักใหญ่แล้ว 👨‍🏫 คุณครูหลายท่านคงงานหนักกันไม่น้อย ไม่ว่าจะสอนเอย ทำเอกสารเอย อาจเป็นที่มาของอาการปวดเมื่อยและเหนื่อยล้าร่างกาย 😫 เดือนมิถุนายน 2566 นี้ Unique Care Station จึงขอเป็นกำลังใจและมอบของขวัญให้คุณครู มาทำกายภาพบำบัดฟรี! กับ โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ❤️🎁
⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นครู อาจารย์ ทั้งโรงเรียนรัฐ/เอกชน หรือมหาวิทยาลัย
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรังจากการทำงานหนัก
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
***หมายเหตุ รับวันละ 2 ท่านต่อ 1 สาขา
👨‍⚕️ สามารถจองคิวนัดหมายส่วนตัว พร้อมปรึกษาและประเมินอาการเบื้องต้นกับนักกายภาพบำบัดระดับวิชาชีพ ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชันทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศไทย
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน https://m.me/uniquecarestation.pt
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ คลินิก ยูนิคแคร์ สาขามิสทีน โทร. 02 046 5991 / 097 313 3303


It’s been a while since schools have started again. 👨‍🏫 Many teachers have likely been working hard, whether it’s through teaching or arranging documents. This could be a key cause behind body ache and fatigue. 😫 This June 2023, Unique Care Station would like to help cheer up and provide gifts for all teachers. Come enjoy free therapy with us, through our ‘Pansuk, Reduce Pain’ project ❤️🎁
⭕️ To Qualify ⭕️
✅ Be a teacher / professor at a public school or university.
✅ Experience pains in the neck and shoulders, back and hips, numbness running down the legs, or chronic pains from overworking.
✅ Have experienced ineffective treatments.
***Note: 2 patients will be accepted daily per day.
👨‍⚕ Book a private appointment, along with an initial consultation and physical assessment, to go over your symptoms with one of our specialized physical therapists. Simply visit any of our 17 Unique Care Station branches, located nation-wide.
FB inbox: Unique Care Station https://m.me/uniquecarestation.pt
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ Unique Care Station Mistine Branch 02 046 5991 / 097 313 3303

🚐 เนื่องด้วยเดือนพฤษภาคมมีทั้งวันพยาบาลสากลและวันกาชาดสากล Unique Care Station ซึ่งตระหนักดีถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ จึงขอมอบของขวัญให้ คนในสาขาอาชีพเหล่านี้ มาทำกายภาพบำบัดฟรี! กับ โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ เดือนพฤษภาคม 2566❤️🎁

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ เป็นคนที่ประกอบอาชีพด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นหมอ พยาบาล หรือพนักงานระดับปฏิบัติการ
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรังจากการทำงานหนัก
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย

***หมายเหตุ รับวันละ 2 ท่านต่อ 1 สาขา

👨‍⚕️ สามารถจองคิวนัดหมายส่วนตัว พร้อมปรึกษาและประเมินอาการเบื้องต้นกับนักกายภาพบำบัดระดับวิชาชีพ ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชันทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศไทย
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน m.me/uniquecarestationthai
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ สหคลินิก ยูนิคแคร์ สาขาดอนเมือง โทร. 06-4664-4493 , 02-034-2442

🚐 As May includes both International Nurses Day and International Red Cross Day, Unique Care Station recognizes the importance of caring for our medical personnel. As such, we would like to provide a gift to those in these fields, by inviting everyone in the medical profession to experience physical therapy for free! Check out our ‘Pansuk Reduce Pain’ campaign for May 2023. ❤️🎁

⭕️ To Qualify ⭕️
✅ Have a career in public health, whether as a doctor, nurse, or operational-level employee.
✅ Experience pain in the neck, shoulders, back and hips, numbness radiating down the legs, or chronic pains from overwork.
✅ Have experienced unsuccessful treatments in the past.

***Note: 2 patients will be accepted per day at each branch

👨‍⚕ Book a private appointment, along with an initial consultation and physical assessment, to go over your symptoms with one of our specialized physical therapists. Simply visit any of our 17 Unique Care Station branches, located nation-wide.
FB inbox: Unique Care Station https://m.me/uniquecarestation.pt
Line ID: @uniquecare.dm
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ Unique Care Station Don Muang Branch 06-4664-4493 , 02-034-2442

💦 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เพิ่งผ่านพ้นไป หลายคนคงเดินทางกลับบ้านหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งคนกลุ่มหนึ่งที่รับบทบาทหนักในช่วงนี้คงหนีไม่พ้นพี่ๆ คนขับรถสาธารณะ และ Rider บริการในทุกๆ แพลตฟอร์ม 🚕
เพื่อเป็นการขอบคุณและส่งต่อกำลังใจ ❤️ โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ เดือนเมษายน 2566 นี้ Unique Care Station จึงขอมอบของขวัญให้มาทำกายภาพบำบัดฟรี!
⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ เป็นเพศใดก็ได้ ที่มีอาชีพเป็นคนขับรถสาธารณะ อาทิ รถเมล์ แท็กซี่ รวมถึง Rider ส่งอาหารและสินค้า
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรังจากการทำงานหนัก
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
***หมายเหตุ รับวันละ 2 ท่านต่อ 1 สาขา
👨‍⚕️ สามารถจองคิวนัดหมายส่วนตัว พร้อมปรึกษาและประเมินอาการเบื้องต้นกับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชันทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศไทย
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน https://m.me/uniquecarestation.pt
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ สหคลินิก ยูนิคแคร์ สาขามิสทีน โทร. 02-046-5991/ 097-313-3303


💦 During the recent Songkran holidays, many traveled back home or to other provinces for fun. With everyone taking long drives, it’s only natural that public drivers or riding services would play a heavy role, across all platforms. 🚕
In order to express our appreciation, and act as a source of encouragement ❤️ Our ‘Pansuk reduce pain’ project this April 2023 invites all public drivers to come receive physical therapy — for free!
⭕️ To Qualify ⭕️
✅ Be of any gender, with a career as a public driver (i.e. buses, taxis, and even riders who have to deliver food and goods).
✅ Experience pain in the neck, shoulders, back, and hips, as well as numbness radiating down the legs, or chronic pains from overwork.
✅ Have experienced unfavorable treatment factors in the past.
***Note: 2 people will be accepted per day, per branch!
👨‍⚕ Book a private appointment, along with an initial consultation and physical assessment, to go over your symptoms with one of our specialized physical therapists. Simply visit any of our 17 Unique Care Station branches, located nation-wide.
FB inbox: Unique Care Station https://m.me/uniquecarestation.pt
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ Unique Care Station Mistine Branch 02-046-5991/ 097-313-3303

เนื่องด้วยเดือนมีนาคมมี ‘วันสตรีสากล’ ที่เป็นการเน้นย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้หญิง รวมถึงรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมและสิทธิสตรี 👩🏻‍🦰 โดยมีจุดเริ่มต้นจากผู้ใช้แรงงานหญิงในสหรัฐอเมริกาที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับการกดขี่ของเพศชายและนายจ้าง จนทำให้ทั่วโลกหันมาตื่นตัวและพิทักษ์สิทธิให้ผู้หญิง
🎁 โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ เดือนมีนาคม 2566 นี้ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่มอบความสุขและร่างกายที่แข็งแรงไร้ความปวดเมื่อยให้แก่หญิงไทย Unique Care Station ขอมอบของขวัญให้พนักงานโรงงานที่เป็นผผู้หญิงมาทำกายภาพบำบัดฟรี!
⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ เป็นเพศหญิง ที่มีอาชีพเป็นพนักงานโรงงาน
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรังจากการทำงานหนัก
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
✅ ผู้ชายสามารถพาแฟนหรือภรรยามาทำ และรับบริการพร้อมกันได้


***หมายเหตุ รับวันละ 2 ท่านต่อ 1 สาขา
👨‍⚕️ สามารถจองคิวนัดหมายส่วนตัว พร้อมปรึกษาและประเมินอาการเบื้องต้นกับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชันทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศไทย
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน https://m.me/uniquecarestation.pt
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ สหคลินิก ยูนิคแคร์ สาขามิสทีน โทร. 02-046-5991/ 097-313-3303


March includes ‘International Women’s Day’, a day that places emphasis on acknowledging the importance of women, as well as campaigning for gender equality and women’s rights. 👩🏻‍🦰 This began with female workers in the noted States, who rose up to fight against oppression from male employers. This made the world more aware of protecting the rights of women.
🎁 For our ‘Pan Suk Reduce Pain’ project this March 2023, we would like to play our role in bringing happiness to Thai women, through helping them achieve healthy, pain-free lives. As such, we hope to provide female factory workers with free physiotherapy sessions!
⭕️ To Qualify ⭕️
✅ Be a female working as a factory worker.
✅ Be experiencing pain in the neck, shoulders, back, and hip, or numbness radiating down the legs and chronic pains from overworking.
✅ Have experienced unfavorable treatment factors.
✅ Men can bring their girlfriends and wives for treatment, and receive services at the same time.

***Note: 2 people will be accepted per branch daily.
👨‍⚕ Book a private appointment, along with an initial consultation and physical assessment, to go over your symptoms with one of our specialized physical therapists. Simply visit any of our 17 Unique Care Station branches, located nation-wide.
FB inbox: Unique Care Station https://m.me/uniquecarestation.pt
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ Unique Care Station Mistine Branch 02-046-5991/ 097-313-3303

🎁 โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนเเห่งความรัก ปีนี้ Unique Care Station ขอส่งต่อความรักดูแลผู้นำทางศาสนา ให้มาทำกายภาพบำบัดกันฟรี!
⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ เป็นผู้นำทางศาสนาใดก็ได้
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย


***หมายเหตุ รับวันละ 2 ท่านต่อ 1 สาขา
👨‍⚕️ สามารถจองคิวนัดหมายส่วนตัว พร้อมปรึกษาและประเมินอาการเบื้องต้นกับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชันทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศไทย
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน m.me/uniquecarestationthai
Line ID: @uniquecare.dm
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ สหคลินิก ยูนิคแคร์ สาขาดอนเมือง โทร. 06-4664-4493,02-0342442


🎁 For our ‘Pansuk Reduce Pain’ project this February Love month, Unique Care Station would like to help care for all religious leaders. Come get physical therapy, for free!
⭕️ To Qualify ⭕️
✅ Be a religious leader
✅ Experience pains in the neck, shoulders, back and hip, numbness that radiates down the legs, or chronic pain.
✅ Have experienced ineffective treatments in the past.


***Note: 2 people will be accepted daily at each branch
👨‍⚕ Book a private appointment, along with an initial consultation and physical assessment, to go over your symptoms with one of our specialized physical therapists. Simply visit any of our 17 Unique Care Station branches, located nation-wide.
FB inbox: Unique Care Station https://m.me/uniquecarestation.pt
Line ID: @uniquecare.dm
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ Unique Care Station Don Muang Branch 06-4664-4493,02-0342442

🎁 โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ เดือนมกราคม 2566 มาแล้ว! Unique Care Station ขอชวนคุณครูมาทำกายภาพบำบัดกันฟรี!
⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ ประกอบอาชีพเป็นคุณครู อาจารย์ และติวเตอร์
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19


***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา
👨‍⚕️ สามารถจองคิวนัดหมายส่วนตัว พร้อมปรึกษาและประเมินอาการเบื้องต้นกับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชันทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศไทย
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชันhttps://m.me/uniquecarestation.pt
Line ID: @uniquecare.ryg
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ สาขาระยอง โทร. 033-013-284 / 063-964-4493


🎁 Our ‘Pansuk Reduce Pain’ campaign is back for January 2023! Unique Care Station invites all teachers to come enjoy physical therapy — for free!
⭕️ To Qualify ⭕️
✅ Be currently working as a teacher, professor, or private tutor
✅ Have pain in the neck, shoulders, back, hips, or numbness radiating down the legs/chronic pain
✅ Have experienced unsuccessful treatments in the past
✅ Have been negatively impacted by the Covid-19 pandemic


***Note: 2 people will be accepted daily, per branch
👨‍⚕ Book a private appointment, along with an initial consultation and physical assessment, to go over your symptoms with one of our specialised physical therapists. Simply visit any of our 17 Unique Care Station branches, located nation-wide.
FB inbox: Unique Care Station https://m.me/uniquecarestation.pt
Line ID: @uniquecare.ryg
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ Rayong Branch. Tel. 033-013-284 / 063-964-4493

🎁 โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ เดือนธันวาคม 2565 นี้ Unique Care Station ขอช่วยบรรเทาอาการปวดให้คุณพ่อที่มีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย มาทำกายภาพบำบัดกันฟรี!

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ ผู้ชายที่อายุ 60 ปีขึ้นไป และมีลูก
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
✅ หากเป็นสาขาในกรุงเทพฯ ให้ลูกเป็นผู้พาคุณพ่อมา ส่วนสาขาต่างจังหวัดสามารถแจ้งได้ว่าลูกแนะนำให้มา

***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

👨‍⚕️ สามารถจองคิวนัดหมายส่วนตัว พร้อมปรึกษาและประเมินอาการเบื้องต้นกับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชันทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศไทย
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน m.me/uniquecarestationthai
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ สหคลินิก ยูนิคแคร์ สาขาดอนเมือง โทร. 06-4664-4493

🎁 For our ‘Pansuk Reduce Pain’ project this December 2022, Unique Care Station would like to help relieve pain for fathers on a budget. Come experience quality physical therapy — for free!

⭕️ To Qualify ⭕️
✅ Be a man over 60 years old, with children
✅ Have pains in the neck, shoulders, back, and hip, as well as numbness radiating down the legs or chronic pains.
✅ Have previously experienced unsuccessful treatments
✅ For branches in Bangkok, children should bring their fathers. For branches outside of Bangkok, fathers can inform the counter that their children recommended them to come.

***Note: 2 people will be received per day, at each branch.

👨‍⚕ Book a private appointment, along with an initial consultation and physical assessment, to go over your symptoms with one of our specialised physical therapists. Simply visit any of our 17 Unique Care Station branches, located nation-wide.
FB inbox: Unique Care Station m.me/uniquecarestationthai
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ Unique Care Station Don Muang Branch 06-4664-4493

🧍‍♂️ ยูนิคแคร์สเตชัน ขอขอบคุณทุกการช่วยเหลือและเสียสละของผู้เป็นอาสาสมัครและกู้ภัยทุกท่าน 🚑

🎁 โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้ Unique Care Station มอบของขวัญ ให้อาสาสมัคร/กู้ภัย มาทำกายภาพบำบัดกันฟรี!

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ ประกอบอาชีพเป็นอาสาสมัครหรือกู้ภัย
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 หรือสถานการณ์น้ำท่วม

***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

👨‍⚕️ สามารถจองคิวนัดหมายส่วนตัว พร้อมปรึกษาและประเมินอาการเบื้องต้นกับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชันทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศไทย
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน m.me/uniquecarestationthai
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ สหคลินิก ยูนิคแคร์ สาขามิสทีน โทร. 02-046-5991/ 097-313-3303

🧍‍♂Unique Care Station would like to express our appreciation for the sacrifice of all volunteers, and rescuers 🚑

🎁 For our ‘Pan Suk Reduce Pain’ project this November 2022, Unique Care Station is ready to provide gifts to all our volunteers and rescuers. Come and enjoy free physical therapy with us!

⭕️ To qualify ⭕️
✅ Be working as a volunteer or rescuer
✅ Have pains in the neck, shoulders, back, or hips. Alternatively, numbness radiating down the legs, or chronic pains can also qualify.
✅ Have experienced unsuccessful treatments in the past.
✅ Be affected by the COVID-19 pandemic or recent flooding

***Note: 2 people will be accepted per branch

👨‍⚕ Book a private appointment, along with an initial consultation and physical assessment, to go over your symptoms with one of our specialised physical therapists. Simply visit any of our 17 Unique Care Station branches, located nation-wide.
FB inbox: Unique Care Station m.me/uniquecarestationthai
Line ID: @uniquecare
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ Unique Care Station Mistine Branch 02-046-5991/ 097-313-3303

ยูนิคแคร์สเตชัน ขอเป็นกำลังใจและมอบของขวัญให้ฮีโร่ผู้กล้าหาญอย่าง ‘นักดับเพลิง’ ทุกท่าน

🎁 โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนกันยายน 2565 นี้ ผู้มีอาชีพเป็นนักดับเพลิง สามารถมาทำกายภาพบำบัดกับ Unique Care Station ฟรี!

🌾 ยูนิคแคร์สเตชัน ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้อง ‘เกษตรกร’ ทุกท่าน
🎁 โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนตุลาคม 2565 นี้ Unique Care Station มอบของขวัญ ให้เกษตรกรมาทำกายภาพบำบัดกันฟรีๆ


⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 หรือสถานการณ์น้ำท่วม


***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา


👨‍⚕️ สามารถจองคิวนัดหมายส่วนตัว พร้อมปรึกษาและประเมินอาการเบื้องต้นกับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชันทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศไทย
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน https://m.me/uniquecarestation.pt
Line ID: @uniquecare.ryg
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ สาขาระยอง โทร. 033-013-284 / 063-964-4493


🌾 Unique Care Station would like to cheer up all our firefighters.
🎁 As part of our ‘Punsuk Reduce Pain’ project this October 2022, Unique Care Station is ready to provide our firefighters with free physical therapy.


⭕️ To qualify ⭕️
✅ Work as a firefighter
✅ Experience pain in the neck, shoulders, back, or hips, or numbness radiating down the legs and chronic pain.
✅ Have experienced ineffective treatments previously.
✅ Have been affected by the Covid-19 pandemic, or recent floods.


***Note: 2 people will be accepted daily, per branch.


👨‍⚕ Book a private appointment, along with an initial consultation and physical assessment, to go over your symptoms with one of our specialised physical therapists. Simply visit any of our 17 Unique Care Station branches, located nation-wide.
FBinbox: Unique Care Station https://m.me/uniquecarestation.pt
Line ID: @uniquecare.ryg
Website: https://uniquecarestation.com
☎️ Rayong Branch. Tel. 033-013-284 / 063-964-4493

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ ประกอบอาชีพเป็นนักดับเพลิง
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

👨‍⚕️ สามารถจองคิวนัดหมายส่วนตัว พร้อมปรึกษาและประเมินอาการเบื้องต้นกับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชันทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศไทย
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน m.me/uniquecarestationthai
Line ID: @uniquecare.dm
Website: https://uniquecarestation.com

☎️ สหคลินิก ยูนิคแคร์ สาขาดอนเมือง โทร. 06-4664-4493

👨‍🚒 Unique Care Station would like to help encourage our heroes, with a special gift to all firefighters!

🎁 For our ‘Punsuk Reduce Pain’ project this September 2022, all professional fighters can come get free physical therapy at Unique Care Station!

⭕️ To Qualify ⭕️
✅ Work as a firefighter
✅ Be experiencing pain in the neck, shoulder, back and hip, with numbness radiating down the leg, or chronic pain
✅ Have experienced unsatisfactory treatments in the past
✅ Have been impacted by the Covid-19 pandemic

***Note: 2 people will be accepted per branch, per day

👨‍⚕ Book a private appointment, along with an initial consultation and physical assessment, to go over your symptoms with one of our specialised physical therapists. Simply visit any of our 17 Unique Care Station branches, located nation-wide.
FB inbox: Unique Care Station m.me/uniquecarestationthai
Line ID: @uniquecare.dm
Website: https://uniquecarestation.com

☎️ Unique Care Station, Don Muang Branch 06-4664-4493

เนื่องในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งวันแม่ 💕 โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ Unique Care Station จึงขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญแก่คุณแม่ทุกวัย 🎁 สามารถมารักษาอาการปวดกับนักกายภาพคุณภาพระดับวิชาชีพ ฟรี!

Since August is the month of Mother’s Day, the “Punsuk Rod Pud” project in August 2022, Unique Care Station would like to offer special privileges. As a gift for mothers of all ages, you can come to treat your pain with a professional quality physiotherapist for free!

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️

 • ✅ เป็นคุณแม่วัยใดก็ได้ โดยลูกต้องเป็นผู้พามา หรือหากคุณแม่อยู่ต่างจังหวัด ให้แจ้งว่าลูกแนะนำมา
 • ✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
 • ✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
 • ✅ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

Qualification

* Be a mother of any age where the child must be the one who brought or if your mother is in another country to inform that the child has recommended

* Having pain in the neck, shoulder, back, hip pain, numbness radiating down the leg or chronic pain

* The treatment factor aspect is unfavorable.

* Affected during the Covid 1 epidemic situation

🎁 ยูนิคแคร์สเตชัน ขอร่วมส่งกำลังใจให้น้องๆ นักศึกษาจบใหม่

โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ Unique Care Station ขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาจบใหม่ มารักษาอาการปวดกับนักกายภาพคุณภาพระดับวิชาชีพ ฟรี!

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️

 • ✅ เป็นนักศึกษาจบใหม่ปี 2564 และยังไม่มีงานประจำ
 • ✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
 • ✅ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
 • ✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

👨‍🏫 เปิดเทอมได้สักพักแล้ว คุณครูเหนื่อยกันไหมคะ มาทำกายภาพบำบัดผ่อนคลายกันค่ะ

โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ Unique Care Station ขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่คุณครู อาจารย์ และติวเตอร์ มารักษาอาการปวดกับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ฟรี!

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️

 • ✅ประกอบอาชีพเป็นคุณครู อาจารย์ และติวเตอร์ ทั้งราชการ เอกชน และฟรีแลนซ์
 • ✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
 • ✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
 • ✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

🧹 ดูแลความสะอาดเพื่อคนอื่นมาจนเหนื่อยแล้ว ยูนิคแคร์ สเตชัน ขอตอบแทนพนักงานทำความสะอาดด้วยของขวัญดีๆ บ้างนะคะ

โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ Unique Care Station ขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานทำความสะอาด มารักษากับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ฟรี!

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️

 • ✅ ประกอบอาชีพเป็นพนักงานทำความสะอาด ไม่ว่าจะตามบ้านหรือสำนักงานต่างๆ ทั้งราชการและเอกชน
 • ✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขา หรือปวดเรื้อรัง
 • ✅ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
 • ✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

เดือนเมษายนมีวันผู้สูงอายุนะรู้ยัง !? ยูนิคแคร์ สเตชัน จึงขอมอบของขวัญให้วัยสุขเข้ามาทำกายภาพบำบัดฟรี!

โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนเมษายน 2565 นี้ ยูนิคแคร์ สเตชัน ชวนลูกๆ พาคุณพ่อคุณแม่วัยเกษียณมารักษากับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ฟรี! ✅

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ อายุ 60 ปีขึ้นไป
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขาหรือปวดเรื้อรัง
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
✅ ลูกต้องเป็นผู้ที่พาคุณพ่อ/คุณแม่มา

***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

👨‍⚕️ สามารถจองคิวนัดหมายส่วนตัว พร้อมปรึกษาและประเมินอาการเบื้องต้นกับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชันทั้ง 17 สาขาทั่วประเทศไทย
FB inbox: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน m.me/uniquecarestationthai
Line ID: @uniquecare
Website: https://atomic-temporary-155946911.wpcomstaging.com

☎️ สาขาดอนเมือง โทร. 06-4664-4493

ยูนิคแคร์ สเตชัน ชวนพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายวางตะหลิววางกระทะมาทำกายภาพบำบัดกันค่ะ

โครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนมีนาคม 2565 นี้ ยูนิคแคร์ สเตชัน ขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่แม่ครัวพ่อครัวทุกคน มารักษากับนักกายภาพบำบัดระดับพรีเมียม ฟรี! ✅

⭕️ คุณสมบัติ ⭕️
✅ ประกอบอาชีพเป็นพ่อครัวแม่ครัว
✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขาหรือปวดเรื้อรัง
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

👨‍⚕️ ตั้งแต่โควิดมา คุณหมอและพยาบาลต่างทำงานหนักมาโดยตลอด 🙏 เราขอมอบคำขอบคุณและกำลังใจให้ทุกท่าน ด้วยกายภาพบำบัดจากโครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ โดยให้ ‘บุคลากรทางการแพทย์’ ทุกท่านมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปกับนักกายภาพระดับพรีเมียมจาก Unique Care Station ฟรี! ⭕️คุณสมบัติ⭕️

 • ประกอบอาชีพด้านการแพทย์
 • มีอาการปวดไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขาหรือปวดเรื้อรัง
 • ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย

ได้รับผลกระทบจากช่วงโควิด ***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

💇‍ ตัดผมชับ ๆ ทั้งวันไม่มีหยุดแบบนี้ อาการปวดเมื่อยล้า อาจถามหา ! สำหรับพี่ ๆ แฮร์สไตล์ลิสต์ทุกท่านที่คิวงานยาวข้ามปี รีบวางอุปกรณ์ลงก่อน แล้วมาพักทำกายภาพบำบัดกับโครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนมกราคมนี้ ยูนิคแคร์ สเตชัน เราขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญสร้างแรงกำลังใจในปีใหม่นี้ โดยให้ ‘แฮร์สไตล์ลิสต์’ มารักษากับนักกายภาพบำบัดระดบพรีเมียม ฟรี! ✅

⭕️คุณสมบัติ⭕️

✅ ประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผมหรือแฮร์สไตล์ลิสต์

✅ มีอาการปวดช่วงคอบ่าไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขาหรือปวดเรื้อรัง
✅ ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
✅ ได้รับผลกระทบจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

🚌 ‘เมื่อยล้าเรื้อรัง อย่าปล่อยไว้นาน’ พี่ ๆ ไดร์เวอร์ทุกท่านที่กำลังขนส่งโลจิสติกส์หรือรับ-ส่งผู้โดยสารช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ดับเครื่องก่อน! แล้วมาพักทำกายภาพบำบัดกับโครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ ในเดือนธันวาคมนี้ ยูนิคแคร์ขอมอบสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญรับปีใหม่ ให้กับ ‘ไดร์เวอร์’ มาทำกายภาพบำบัด ฟรี! 🚕

⭕️คุณสมบัติ⭕️

 • มีอาชีพนักขับรับจ้างขนส่งโลจิสติกส์ หรือรับ-ส่งผู้โดยสาร
 • มีอาการปวดไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขาหรือปวดเรื้อรัง
 • ด้านปัจจัยการรักษาไม่เอื้ออำนวย
 • ได้รับผลกระทบจากช่วงโควิด

***หมายเหตุ รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขา

👨‍⚕️ สามารถส่งรายชื่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์ สเตชัน 15 สาขาทั่วประเทศไทย

FB: คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน

Line ID: @uniquecare

🚌 ‘Feeling fatigued? Don’t ignore it for too long!’ To all our drivers out there who’re busy transporting goods, or picking up passengers before the New Year — turn off your engines! Come take a quick break, and get a physical therapy session under our “Pun Suk Reduce Pain’ project. This December, as a special gift from us to you, Unique Care would like to extend special privileges to our drivers by offering physical therapy for free! 🚕

‘เหนื่อยนัก ก็พักก่อน’ ไรเดอร์ที่กำลังวิ่งส่งของหรือรับ-ส่งผู้โดยสารแบบไม่หยุดหย่อน ดับเครื่องก่อน! แล้วมาพักทำกายภาพบำบัดกับโครงการ ‘ปันสุขลดปวด’ สำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ ยูนิคแคร์ขอมอบสิทธิพิเศษให้ ‘ไรเดอร์’ มาทำกายภาพบำบัด ฟรี!

คุณสมบัติ

 • มีอาชีพนักขับรับจ้างรับ
 • ส่งอาหาร หรือผู้โดยสาร
 • มีอาการปวดไหล่ หลัง ปวดสะโพกชาร้าวลงขาหรือปวดเรื้อรัง
 • มีปัญหาด้านปัจจัยการรักษา
 • ได้รับผลกระทบช่วงโควิค

แด่คุณครูผู้ทุ่มเท #ยูนิคแคร์ปันสุขลดปวด เดือนตุลาคม ขอมอบสิทธิพิเศษ ให้คุณครูทุกท่านที่มีปัญหาอาการปวดตามร่างกาย หรือปวดเรื้อรัง มาทำกายภาพบำบัด ฟรี!

คุณสมบัตร

 • มีอาชีพครู
 • มีอาการปวดตามร่างกาย ไปจนถึงมีอาการปวดเรื้อรังจากการสอนมาเป็นระยะเวลานาน
 • มีปัญหาเรื่องปัจจัยการรักษา
 • ได้รับผลกระทบช่วงโควิค

***หมายเหตุ รับวันนละ 2 คนต่อ 1 สาขา
ส่งชื่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์ สเตชัน 15 สาขาทั่วประเทศไทย

พนักงานออฟฟิศไม่ต้องทนลำบาก ปิดจ็อบความเจ็บความช้ำ ด้วยของขวัญพิเศษจากโครงการ #ยูนิคแคร์ปันสุขลดปวด มอบความสุขให้สายโรคออฟฟิศซินโดรม หายจากอาการปวดคอ บ่า ไหล่ จากการทำงานมาเนิ่นนาน ฟรี!

คุณสมบัติ

 • พนักงานออฟฟิศ
 • มีอาการออฟฟิศซินโดรม เช่น ปวดคอ บ่า ไหล่จนเรื้อรัง รักษาหลายวิธีแล้วไม่หาย
 • มีปัญหาเรื่องปัจจัยการรักษา
 • ได้รับผลกระทบช่วงโควิค

เพราะการช่วย ‘ลดปวด’ คือหัวใจสำคัญของ #UniquecareStation โครงการ #ยูนิคแคร์ปันสุข จึงกลับมาอีกครั้ง เพื่อช่วยลดปวดให้คนไข้หรือบุคคลที่มีอาการปวด แต่ไม่มีโอกาสรักษา ได้รักษาอย่างถูกจุด โดยเน้นแก้ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม สำหรับเดือนสิงหาคมนี้ขอมอบสิทธิพิเศษให้กับ ‘แม่ค้า’ ผู้ไม่ยอมแพ้แม้เจอวิกฤตโรคระบาด ฟรี! และไม่จำกัดสิทธิ์

คุณสมบัติ

 • ประกอบอาชีพค้าขายหรือแม่ค้าทั่วไป
 • มีอาการปวดจากการทำงาน หรือมีอาการปวดที่รักษาไม่หาย
 • ไม่มีปัจจัยในการรักษา

***หมายเหตุ: รับวันละ 2 คนต่อ 1 สาขาส่งชื่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชัน 15 สาขาทั่วประเทศไทย

ยูนิคแคร์สเตชัน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความสุขและสุขภาพที่ดีของคุณให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นอีกครั้ง