หัวใจสำคัญของการทำกายภาพบำบัด

การทำกายภาพบำบัดช่วยทำให้สุขภาพกายและสุขภาพ​จิตใจของผู้เข้ามารับการรักษาดีขึ้นจากเดิมได้อย่างไร

การทำกายภาพบำบัดหลายคนมองว่าเป็นรักษาเฉพาะในผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวตัวเองไม่ได้ จริงๆแล้วในบุคคลทั่วไปก็สามารถ​ทำกายภาพบำบัดได้ และควรให้ความสำคัญมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดความเจ็บปวดในส่วนต่างๆ ของร่างกายอันเกิดจากความผิดปกติ การปรับท่าทางอิริยาบถต่างๆ ในชีวิตประจำวันให้ถูก​ต้อง อาทิ การนั่ง การยืน การยกของ ฯลฯ เมื่อร่างกายเราปราศจากอาการเจ็บปวด จะส่งผลให้คุณภาพของชีวิตดีขึ้น สุขภาพจิตก็ดีขึ้นเนื่องจากไม่มีความกังวลอันเกิดจากความไม่ปกติและความเจ็บปวดของร่างกาย การทำกายภาพบำบัดมีหน้าที่ในการช่วยลดความผิดปกติจากความเจ็บปวด และ เพิ่มคุณภาพการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ​อันนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเกิดจากการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี

หัวใจสำคัญของการทำกาย​ภาพบำบัดให้ผู้ป่วยคืออะไร

การมองแก้ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมเน้นให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิมและดีขึ้นกว่าเดิม การที่ได้ช่วยรักษา​ความเจ็บปวด อันเกิดจากความผิดปกติของร่างกายและได้เห็นผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ทำให้ ผู้ป่วยมีสุขภาพ​กายและสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็น หัวใจสำคัญในการทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วย

คิดว่าอะไรที่ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยที่มาใช้บริการมาอย่างยาวนาน

เพราะเรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์​ ความรู้ทางด้านการบำบัด​ และ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นทางด้านการรักษา และ บริการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยด้วยความจริงใจ โดยรับฟังและเข้าใจถึงความกังวลของผู้ป่วยในแต่ละเคสอย่างแท้จริง ทำให้ผู้ป่วยเกิดความประทับใจและไว้วางใจที่ได้มารับการรักษาที่ ยูนิคแคร์สเตชัน

ทำไมถึงต้องกายภาพบำบัด

อาการปวดเรื้อรังจนเกิดโรคทางกายภาพบำบัด
ที่พบบ่อย เช่น โรคปวดคอบ่าไหล่, โรคข้อไหล่ติด, โรคปวดหลังเรื้อรัง, ปวดสะโพก ปวดเข่า, ปวดเท้า
อาการปวดเกิดขึ้นได้อย่างไร? และเมื่อมีอาการปวดเมื่อยเกิดขึ้นเริ่มแรกเรามักจะไปนวด, ทานยาคลายกล้ามเนื้อ, หายถ้าปวดระยะเริ่มต้น

เมื่อปวดเรื้อรังรักษาโดยนวดหรือทานยาไม่ทุเลาลง แนะนำให้รักษาที่ต้นเหตุคือรักษาทางกายภาพบำบัด

แต่อย่าลืมนะคะว่าเราหลีกเลี่ยงความเครียดความกังวลที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไม่ได้ เช่นกังวลกับครอบครัว กังวลกับงาน กังวลกับอาการปวดของคุณ ที่รบกวนชีวิตประจำวันเมื่อปวดเรื้อรังจนมีอาการปวดตลอดเวลาทำให้เกิดการจำกัดความสามารถในการทำงานหรือกิจกรรมอื่นของคุณ***สิ่งที่กังวลหรือ ความเครียด นั้นเป็นตัวกระตุ้นให้เพิ่มอาการปวดมากขึ้น

เมื่อคุณมีอาการปวดเรื้อรัง

แนะนำให้รักษาที่ต้นเหตุและรักษาต่อเนื่อง เหมือนดังกล่าวมาข้างต้นอาการการปวดมีการสะสมมานานกว่าจะแสดงอาการ ปวดเรื้อรังจนรบกวนชีวิตประจำวัน การรักษาต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของนักกายภาพบำบัด เพื่ออาการปวดที่ลดลงและหายจากโรคปวดเรื้อรังและไม่กลับมาเป็นซ้ำอีก