Uncategorized

สาขาดอนเมือง

เลขที่ 2 ซอย วิภาวดีรังสิต 39 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ติดต่อสอบถาม : 020342442 หรือ 0646644493

แผนที่ตั้ง สาขาดอนเมือง

รักษาให้ถูกจุด ฟื้นฟู ผู้ที่มีอาการปวด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย นวัตกรรมใหม่ รักษาอาการโดยนักกายภาพบำบัดโดยตรง