วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

ยูนิคแคร์ สเตชัน กับบทบาทผู้นำด้านนวัตกรรมกายภาพบำบัด อันดับ 1 ของเมืองไทย

ไม่ใช่แค่การมุ่งมั่นรักษาคนไขให้หายปวดและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ ‘ยูนิคแคร์ สเตชัน’ ยังใส่ใจกับบทบาทผู้นำด้านนวัตกรรมกายภาพบำบัด อันดับ 1 ของเมืองไทย นำเครื่องมือกายภาพบำบัดเทคโนโลยีรุ่นใหม่และทันสมัยที่ได้รับการรองรับจากทั่วโลก เช่น Focus Shock Wave, High Laser Power, Traction, Ultrasound เข้ามาใช้รักษาอาการปวดให้กับลูกค้าทุกท่านทั้ง 15 สาขาทั่วประเทศ โดยการใช้แต่ละเครื่องจะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้ายเครื่องมือโดยเฉพาะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านว่าหากมาที่ยูนิคแคร์ จะปลอดภัยและหายปวดแน่นอน

เป็นผู้นำด้านสุขภาพ Health & wellness ทั้งเทคโนโลยี่ทางการแพทย์ครบวงจรและบริการทางด้านกายภาพบำบัดฟื้นฟู

เป้าหมายของเรา มีหัวใจสำคัญคือ ‘คุณ’ เราต้องการมีสเตชันลดปวดอยู่ใกล้ชิดกับบ้านคนไข้ของเรา เพราะการเดินทางไปทำกายภาพบำบัดที่ไกลๆจะยิ่งกระตุ้นการปวด เลยทำให้มีสเตชันที่หลากหลาย และต้องการดูแลร่างกายของลูกค้าในทุกๆ ด้าน ถึงแม้จะยังไม่มีอาการปวดก็มาให้เราดูแลเพื่อป้องกันการเกิดโรคทางกายภาพบำบัดได้ เราจะช่วย refreshing ฟื้นฟูความเครียดจากการทำงาน อาการเหนื่อยล้า และพักผ่อนน้อย อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปวด ให้กลับมามีความสดชื่นตามสโลแกนหลักของเรา “RECOVERY HEALTHY MOVE ON

“คือเริ่มตั้งแต่การรักษา (Recovery) คนไข้ที่มีอาการเจ็บปวดจากการทำงาน คนที่มีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด รวมไปถึงเจ็บปวดเรื้อรัง ทำให้กล้ามเนื้อเส้นประสาทและโครงสร้างกระดูกทำงานผิดปกติจนเกิดลิมิตในการทำงาน เราจะช่วยดูแล (Healthy) จนความเจ็บปวดของร่างกายดีขึ้น แล้วป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ ทำให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติ (Move on) ไปต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการทำงานและการดูแลครอบครัว”

หากคุณเผชิญกับความเจ็บปวดให้นึกถึงเรา เพราะ ‘ทุกความ “เจ็บปวด” ย่อมมีทางแก้ ให้ ‘ยูนิคแคร์’ ดูแลคุณ”

คุณดาวเรือง แซ่กอ
ประธานกรรมการบริหารบริษัทคลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์สเตชัน

#UNIQUECareBestFriend #ยูนิคเเคร์เพื่อนกายภาพที่รู้ใจคุณ #uniquecarestation

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

เป็นผู้นำด้านสุขภาพ Health & wellness ทั้งเทคโนโลยี่ทางการแพท์และบริการทางด้านกายภาพบำบัดฟื้นฟู และการชะลอการเสื่อมของร่างกายด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมถึงการป้องกัน การรักษา และป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำอีก เป็นผู้นำด้านตลาดสูงสุดในประเทศไทย และเอเชีย โดยยึดหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร และฝึกความคิด ทีมให้เดินหน้า โดยเน้นแก้ปัญหาสุขภาพด้านกายภาพบำบัดและความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าความจริงใจอย่างมีจรรยาบรรณ

กว่า14 ปีที่คุณ ดาวเรือง แซ่กอ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจยกระดับกายภาพบำบัดในประเทศไทย
คุณดาวเรือง แซ่กอ CEO Chief Executive บริษัท ยูนิคแคร์ สเตชัน จำกัด และเป็นเจ้าของผู้ก่อตั้ง Health &Wellness คลินิกกายภาพบำบัดชื่อดังระดับพรีเมียมและมีสาขามากถึง 17สาขาทั่วประเทศไทย ได้เดินหน้าบำบัดความเจ็บปวดทางร่างกายพร้อมทั้งฟื้นฟูจิตใจให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติได้อย่างใประสิทธิภาพ
 
โดยคุณดาวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพกายภาพบำบัดที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมได้ คุณดาวจบการศึกษาในด้านของวิชาชีพกายภาพบำบัดโดยตรง จึงมีความเข้าใจและเล็งเห็นถึงกลุ่มอาการของผู้ป่วยด้านกายภาพ และตั้งเป้าหมายไว้ว่าควรจะมีสเตชันที่ใกล้ชิดกับบ้านของคนไข้เพื่ออำนวยความสะดวกให้มากที่สุด เพราะอยากจะลดปัจจัยในการกระตุ้นอาการปวดจากการเดินทาง จึงทำให้เรามีสเตชันที่หลากหลายตามสโลแกนหลักของเรา Recovery Health Move On ซึ่งมีความหมายว่า Recovery คือคนที่มีอาการบาดเจ็บ อาการปวด หรือมีความผิดปกติที่เกิดจากการทำงาน ไม่ว่าจะมีความผิดปรกติตั้งแต่แรกเกิด หรือเกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อมากกว่าปกติและเรื้อรังสะสม จนทำให้ผู้ป่วยมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวจนเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันส่งผลให้มีผลกระทบในการทำงาน ส่วน Healthyคือ เรามีเครื่องมือเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของการลดปวดของกล้ามเนื้อ เส้นประสาท และโครงสร้างกระดูก ลดความเจ็บปวดป้องกันการเกิดโรคทางกายภาพบำบัดเรื้อรัง และป้องกันการเกิดโรคทางกายภาพบำบัดซ้ำอีก เพราะเราใส่ใจในทุกปัญหาด้านกายภาพ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนไทย Move On ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพกายที่ดีขึ้นเพื่อการทำงานและดูแลครอบครัวได้อย่างมีความสุขต่อไป

คุณดาวใส่ใจคนไข้มาเป็นอันดับ1 ดังนั้นในการก่อตั้งคลินิกกายภาพบำบัด จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการเลือกใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ เพื่อผลลัพธ์ในการรักษาให้มีประสิทธิผลอย่างดีที่สุดต่อคนไข้ และเลือกรับบุคลากรในองค์กรที่ได้มาตรฐาน สมกับที่คนไข้ให้ความไว้ใจมาอย่างยาวนาน ด้านเครื่องมือคุณดาวและทีมบริหาร ทำการคัดสรรและฝ่าฟันในการนำเข้าและเลือกใช้เครื่องมือที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัย ทัดเทียมระดับนานาชาติและวัดผลได้ ด้านบุคลากรนั้น ที่นี้ถือเป็นคลินิกกายภาพบำบัดชั้นนำที่พัฒนาโปรแกรมการอบรม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งในเรื่องของวิชาชีพและการบริการ ให้ยกระดับในทุกด้าน เพราะคุณดาวเล็งเห็นว่า สุขภาพกายที่ปราศจากความเจ็บปวดนั้นเป็นสิ่งสำคัญ หัวใจหลักของการทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วยคือการแก้ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม เน้นให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม
 
เราดูแลได้ทุกวัย เช่น วัยเด็กเราปรับโครงสร้างสมดุลให้กล้ามเนื้อและกระดูกให้สมดุลที่สุด วัยทำงานเช่น พนักงานออฟฟิศที่ต้องเผชิญกับอาการออฟฟิศซินโดรมเรื้อรัง หรือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการเสื่อมของระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงกลุ่มนักกีฬา ที่ได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเป็นอุปสรรคที่ทำให้นักกีฬามีสมถภาพทางกายลดลง เราจึงมีการออกแบบโปรแกรมที่ช่วยให้นักกีฬากลับไปใช้กล้ามเนื้อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และกลับไปเห็นคุณค่าของศักยภาพของตัวเองอีกครั้ง เราก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบำบัดฟื้นฟู และเป็นอีกหนึ่งความหวังสำคัญของคนไข้
 
เพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่ คือการได้เห็นคนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลับมายิ้มได้อย่างเปี่ยมสุขอีกครั้ง เราจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกายภาพบำบัดและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นทางด้านการรักษาและการบริการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยด้วยความจริงใจ เพราะท้ายที่สุดแล้วเราไม่ได้ต้องการแค่การยกระดับองค์กร แต่เราหวังให้วิชาชีพกายภาพบำบัด ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วย

ดาวเรือง แซ่กอ นักกายภาพ พลิกชีวิตให้ Move on

howemagazine.com

เป็นเวลายาวนานกว่า 14 ปีที่นักกายภาพบำบัดมือดีอย่างคุณ “ดาวเรือง แซ่กอ” CEO Chief Executive บริษัท ยูนิคแคร์ สเตชัน จำกัด และเป็นเจ้าของผู้ก่อตั้ง Health & Wellness คลินิกกายภาพบําบัดชื่อดัง ได้เดินหน้าบำบัดความเจ็บปวดทางร่างกาย พร้อมฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาสุขภาพให้ผู้ป่วยอย่างจริงจังและการไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาในสายงานที่ตัวเองรัก ส่งผลทำให้คุณดาวเรืองก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งใน 50 Influencer ของนิตยสาร HOWE ในครั้งนี้อย่างภาคภูมิใจ

“การทำกายภาพบำบัด หลายคนมองว่า เป็นการรักษาเฉพาะในผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จริงๆ แล้วในบุคคลทั่วไปก็สามารถทำกายภาพบำบัดได้ และควรให้ความสำคัญมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดความเจ็บปวดในส่วนต่างๆ ของร่างกายอันเกิดจากความผิดปกติ การปรับท่าทางอิริยาบถต่างๆ ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง อาทิ การนั่ง การยืน การยกของ ฯลฯ

เมื่อร่างกายเราปราศจากอาการเจ็บปวดจะส่งผลให้คุณภาพของชีวิตดีขึ้น สุขภาพจิตก็ดีขึ้น เนื่องจากไม่มีความกังวลอันเกิดจากความไม่ปกติ และความเจ็บปวดของร่างกาย การทำกายภาพบำบัดมีหน้าที่ในการช่วยลดความผิดปกติจากความเจ็บปวด และเพิ่มคุณภาพการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเกิดจากการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี” ติดตามอ่านรายละเอียดได้ในนิตยสาร Howe ฉบับ 102

ปัจจุบันมี 15 สาขาทั่วประเทศ ยูนิคแคร์สเตชันยินดีดูแลทุกท่านค่ะ