Uncategorized

ปันสุขเดือนตุลาคม

วัตถุประสงค์ของโครงการยูนิคแคร์ปันสุข เราช่วยลดปวด เพื่อให้คนไข้หรือบุคคลที่มีอาการปวด แต่ไม่มีโอกาสในการรักษา ได้เข้ารับการรักษาอย่างถูกจุด เรามุ่งเด้นแก้ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม ช่วยรักษา​ความเจ็บปวด

ได้เห็นผู้ป่วยได้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ทำให้ ผู้ป่วยมีสุขภาพ​กายและสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็น” หัวใจสำคัญในการทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วย “

แด่คุณครูผู้ทุ่มเท #ยูนิคแคร์ปันสุขลดปวด เดือนตุลาคม ขอมอบสิทธิพิเศษ ให้คุณครูทุกท่านที่มีปัญหาอาการปวดตามร่างกาย หรือปวดเรื้อรัง มาทำกายภาพบำบัด ฟรี!

คุณสมบัตร

  • มีอาชีพครู
  • มีอาการปวดตามร่างกาย ไปจนถึงมีอาการปวดเรื้อรังจากการสอนมาเป็นระยะเวลานาน
  • มีปัญหาเรื่องปัจจัยการรักษา
  • ได้รับผลกระทบช่วงโควิค

***หมายเหตุ รับวันนละ 2 คนต่อ 1 สาขา
ส่งชื่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์ สเตชัน 15 สาขาทั่วประเทศไทย

ยูนิคแคร์สเตชัน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความสุขและสุขภาพที่ดีของคุณให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นอีกครั้ง