Uncategorized

ช็อคเวฟรักษาที่ต้นเหตุ

อาการปวดเรื้อรังยอดฮิตในวัยทำงานยุคนี้คงหนีไม่พ้นโรคออฟฟิศซินโดรม หลายๆท่านเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองไปค่อนข้างเยอะ แต่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ การรักษาด้วย shock wave เป็นการรักษาลดอาการปวดและแก้ปัญหาของกล้ามเนื้อ ซึ่งshock wave จะช่วยซ่อมแซมบริเวณดังกล่าว กระตุ้นให้เนื้อเยื่อหลั่งสารลดการอักเสบ ลดอาการปวด และ รักษาฟื้นฟูเนื้อเยื่อ หากเราได้รับการรักษาที่ถูกวิธีที่เหมาะสำหรับอาการเฉพาะบุคคล ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค้าลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและระยะเวลาการรักษาที่ยืดเยื้อออกไป