Uncategorized

การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound Therapy)

การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์  (Ultrasound Therapy)

การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound Therapy) เป็นอีกเทคนิคและวิธีการรักษาอย่างหนึ่งทางกายภาพบำบัด เป็นการรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (1-3 Hz) ส่งผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อโดยอาศัยเจลอัลตร้าซาวด์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งผ่านคลื่นเข้าไปในเนื้อเยื่อ เป็นการใช้คลื่นความร้อนเข้าไปรักษาในระดับที่ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อและกระดูก ทำให้เกิดความร้อนลึกขึ้นภายในเนื้อเยื่อ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มการไหลเวียนเลือดในบริเวณที่รักษา ไล่ของเสียที่คั่งค้าง กระตุ้นการหลั่งสารลดปวด ลดอักเสบ มีส่วนช่วยลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ช่วยเร่งการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ และช่วยให้อาการปวด การอักเสบหายได้เร็วขึ้น

กลุ่มอาการที่เหมาะสมในการรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound Therapy)

 • (Office syndrome)
 • (OA knee)
 • (Tennis elbow)
 • (Ankle sprain)
 • (Low back pain)
 • (Piriformis syndrome)
 • (Frozen shoulder)
 • (Trigger finger)

ผลการรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound Therapy)

 • ลดอาการปวด
 • ลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ
 • ลดอาการบวม
 • เร่งการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ
 • ช่วยคลายกล้ามเนื้อที่เกร็ง
 • เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเนื้อเยื่อและข้อต่อในชั้นลึก

ข้อห้ามในการรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound Therapy)

 • บริเวณที่มีแผลเปิด มีเลือดออก
 • บริเวณท้องหรือหลังในหญิงตั้งครรภ์
 • บริเวณใกล้กับเครื่องกระตุ้นหัวใจ

อย่างไรก็ตาม ควรได้รับการซักประวัติและตรวจร่างกายโดยนักกายภาพบำบัดอย่างละเอียดก่อน เพื่อการวินิจฉัยโรคและทราบสาเหตุของการเกิดโรคที่ถูกต้อง ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาดีที่สุด เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย